Zending en Evangelisatie

Wat is ons doel?
Onze gemeente heeft niet alleen een boodschap voor onze eigen leden, maar voor de hele wereld! Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- en familiekring. De zendings- en evangelisatiecommissie heeft het doel om rand- en buiten kerkelijken te bereiken met de boodschap van het Evangelie en probeert hen bij het gemeenteleven te betrekken. Onze commissie is een orgaan van bijstand van de Kerkenraad. Zij heeft tot taak het werk van zending en evangelisatie onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Wat doen we?

  • Evangelisatiewerk in Oude-Tonge. Dit gebeurt o.a. bij de rommelmarkt of tijdens de kerstmarkt
  • Wij zijn als gemeente betrokken bij het project 'Noorderlicht' in Rotterdam
  • Verspreiden van de kerstfolder
  • Verspreiden van het dagboekje  “Een handvol koren”
  • Postzegelactie
  • Ondersteuning van het Dabarteam (campingevangelisatie)
  • Ondersteuning landelijke zendingsdag

Informatiebladen
Door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) worden bladen uitgegeven met informatie over het zendingswerk wereldwijd. Voor meer informatie: www.gzb.org. De Inwendige Zendingsbond (IZB) is gericht op het evangelisatiewerk in Nederland. Voor meer informatie: www.izb.nl.

Dagboek “Een Handvol Koren“
Elk jaar geeft de GZB een dagboek uit: Een Handvol Koren. Iedere (dag)pagina biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. De meditaties worden samengesteld door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij het jeugd- en jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelt overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. Het dagboek is te bestellen bij de zendings- en evangelisatiecommissie.

Zendingsbusjes
Bij de uitgangen van de kerk hangen zendingsbusjes. De opbrengst van deze busjes is bestemd voor de IZB. (project Noorderlicht Rotterdam).

Postzegels en oude ansichtkaarten
Als commissie hebben wij ook een postzegel- en kaartenactie. Hiervoor staat bij de ingang van de kerk (grote deur) een bak waarin oude postzegels, geboortekaartjes, rouwbrieven en ansichtkaarten kunnen worden gedaan ten behoeve van de IZB. Van harte aanbevolen! 

Informatie
Voor meer informatie over de zendings- en evangelisatiecommissie kunt u contact opnemen met de voorzitter Jacob-Jan Dogterom. Tel:0187-652715