Uzon

Geschiedenis van de hulpverlening aan Uzon, een Roemeense gemeente in het Hongaarse gedeelte van dit voormalige Oostblok land. 

Uzon is gelegen ten noord oosten van de stad Brasov en ligt ongeveer 30 km in de richting van de grens tussen Roemenië en Moldavië. Brasov is bekend door de wintersportmogelijkheden. Uzon ligt op een hoogvlakte omringd door nog hogere bergen waardoor men rondom het dorp een prachtig uitzicht heeft op de bergen erom heen en de geweldige natuur in de directe omgeving van dit dorp.

Uzon telt ongeveer 2500 inwoners, verdeeld over 3 etnische groepen: te weten 75% Hongaars, 20% Roemeens en 5 % Roma (zigeuners). Eveneens zijn er 3 kerken: de Hongaarse Reformierte Kirche, de Roemeens orthodoxe Kerk en een Rooms Katholieke kerk. De hulpverlening geschiedt aan alle inwoners. De meeste inwoners van Uzon moeten hun inkomen verdienen in de landbouw. Een alcoholfabriek in het dorp is failliet en daardoor zijn veel mensen werkloos geworden. De grond op zich is vruchtbaar maar door gebrekkige afwateringsystemen bij veel regenval en geen bevloeiing tijdens droogte is het moeilijk om goede landbouwopbrengsten te verkrijgen. Er is te weinig geld om te investeren in goede landbouwwerktuigen en kunstmest. Men blijft dus in een cirkeltje rond draaien. Angst om niet mee te kunnen met de Europese landbouw werkt ook nog eens verlammend. Gebrekkige economische ontwikkelingen in de regio dus. Slechts hier en daar lukt het een enkeling om een onderneming op te bouwen in de detailhandel of het constructie- en bouwbedrijf. 

In oktober1995 is het eerste contact gelegd tussen de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge en de Hongaarse Reformierte Kirche van Uzon. Grote armoede in het dorp en de hopeloze situatie in het kerkelijk leven waren op dat moment een groot probleem voor de toen aanwezige dominee. Na een bezoek van enkele leden van de diaconie is er besloten om de kerkelijke gemeente Uzon te helpen met:
- Het mogelijk maken van de bouw van een gemeente / verenigingsgebouw met een kerkzaal waardoor men in de winter ook naar de kerk kon. ’s Winters is het in het kerkgebouw erg koud.
- Verlenen van hulp door middel van kledinginzameling en winterhulp (de zgn. € 5,00 actie)

De ingezamelde goederen worden per vrachtauto naar Uzon gebracht en daarna worden de goederen verdeeld onder de allerarmsten en verkocht aan anderen die het iets beter hebben. Dat gaat dan per kilo voor omgerekend  € 1,00. Dat betekent dan een beste winterjas of 2 of 3 truien voor € 2,00. Het geld, dat hiermee wordt verzameld, wordt gebruikt om de gebouwen en andere zaken op te knappen. 

Inmiddels heeft de kerkelijke gemeente een aantal gebouwen van de overheid terug gekregen welke door het communistische regiem in het verleden van de kerken waren afgepakt. Dit lijkt een goede ontwikkeling maar vanwege de staat van deze gebouwen is het ook weer een zorg om deze gebouwen weer in een goede staat te krijgen. Slim omgaan met de middelen is het devies . Zo heeft het kerkbestuur een terugontvangen pand door verhuurd aan ondernemers. Zij hoeven de eerste 10 jaar geen huur te betalen maar zij moeten wel de panden voor eigen rekening opknappen alvorens ze hun bedrijf  erin kunnen uitoefenen. Zo is er in het dorp een apotheek gekomen en een tandartspraktijk, uiteindelijk heeft de kerk en de dorpsgemeenschap voordeel van zo’n samenwerking,

In het jaar dat Roemenië bij de EU kwam waren het gemeentebestuur en het hoofd van de school heel alert door onmiddellijk subsidie voor de school renovatie aan te vragen. Zodoende is het gemeentelijke schoolgebouw geheel gerenoveerd en van een bovenlaag voorzien. Tevens zijn er nu in dit gebouw centrale verwarming en moderne toiletvoorzieningen aangebracht.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om een soort van gezinszorg op te laten zetten door locale mensen. Er zijn al soort gelijke initiatieven in de omgeving ingezet en in de komende maand tijdens ons jaarlijks bezoek gaan we hier verder over praten met kerkbestuur en andere locale beleidsgroepen zoals de locale overheid.

Dit alles kunnen wij doen dank zij de steun van onze gemeenteleden en van onze relaties in de omgeving. Wij maken van deze gelegenheid gebruik alle gulle gevers en medewerkers voor hun inzet te bedanken. 

Momenteel zamelen we nog steeds in: fietsen, goede gewassen kleding, klein meubelen, sanitair, kinderbedjes, kinderwagens. Op het inzamelpunt staat een bus voor uw bijdrage in de transportkosten. U kunt op onze rekening ook mee doen aan de € 5,00 actie of anderszins een bedrag aan ons overmaken. Het rekeningnummer is NL59 RABO 0140 9097 29 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Oude-Tonge, inzake Uzon.

Iedere derde zaterdag van de maand, van 09.30 - 11.30 kunnen goederen afgegeven worden op ons  inzameladres aan de Capelleweg nabij nummer 56. Klik hier voor een aanduiding van deze locatie via Google maps.

Meer informatie is te verkrijgen bij Cor Buscop of Arie Klem, telefoon 0187 641304.