Noorderlicht

NoorderlichtIn Rotterdam is in 2012 een nieuw initiatief gestart: “Noorderlicht”. Dit initiatief wordt door de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge ondersteund. In onderstaande brief vertelt Ds. Niels de Jong meer over Noorderlicht:

Noorderlicht Rotterdam
In het voorjaar van 2012 zijn we met een aantal jonge mensen het initiatief 'Noorderlicht' gestart. Noorderlicht wil op een nieuwe manier en met andere vormen mensen uit deelgemeente Noord (woonwijken achter Centraal Station) bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Noorderlicht probeert dat weer op een andere manier dan bestaande kerken om zo ook met andere mensen contacten te kunnen leggen. Een en ander vindt plaats vanuit een bestaand kerkgebouw (de Prinsekerk). 

In september 2012 zijn we begonnen met tweewekelijkse diensten waar zo'n 60 a 70 mensen komen. Verder zijn er diverse activiteiten gestart, zoals een Alpha-cursus, moedermorgens, twintigers-activiteiten, stiltevieringen, bijbelkringen, etc. De mensen die betrokken raken zijn niet uit andere kerken gekomen, maar hadden (nog) geen kerk (bijvoorbeeld: na hun studententijd nog geen kerk gekozen; ofwel nieuw in de stad komen wonen; ofwel niet (meer) betrokken bij een kerk, maar zoekend wat betreft geloof en kerk). Er is nu een startgroep van ca. 35 christenen die de activiteiten dragen en de kern van deze nieuwe gemeente vormen. Daarnaast zijn er ook heel aantal mensen die nog zoekend zijn wat betreft geloof en kerk en met enige regelmaat zijn/haar gezicht laat zien. We voelen ons hiermee gezegend en hopen/bidden dat we steeds meer mensen zullen bereiken. Zodat we meer en meer als een bijbels functionerende gemeente onze plek in Rotterdam kunnen innemen. Ook rondom de Kerst doen we weer nieuwe pogingen om mensen te bereiken met het (Kerst)evangelie. 

We zijn dankbaar dat u in Oude-Tonge Noorderlicht wil steunen! Er zijn zelfs al een aantal mensen uit Oude-Tonge een keer komen kijken! U hebt dat wellicht al gedaan middels door er voor te bidden of door ervoor te geven in een collecte. Daar zijn we u dankbaar voor. We hopen verder dat u dit werk in Rotterdam in uw voorbede wilt gedenken. Denkt u op een andere manier iets te kunnen betekenen (bv. door eens een samenkomst bij te wonen, met een groep eens helpen bij een activiteit, etc.) - laat het gerust weten. Voor meer informatie: www.noorderlichtrotterdam.nl.

Een hartelijke groet uit het Rotterdamse, 

ds. Niels de Jong (niels@noorderlichtrotterdam.nl)