Nalatenschap

Nalatenschap

Als je ouder wordt en je denkt aan de waardevolle dingen die je in je leven hebt mogen verwerven, kan de gedachte zomaar in je opkomen: ‘Aan wie laat ik dat dure horloge na?’ Maar ook: ‘Welke geestelijke erfenis laat ik eigenlijk na?’; Zou die erfenis ook doorgegeven kunnen worden in de vorm van een legaat aan de kerk?

Zoals we tijdens ons leven de zaken goed regelen, is het ook belangrijk om de laatste dingen goed te regelen. Dus: hoe regelt u dat de Hervormde gemeente van Oude-Tonge (mede-)erfgenaam wordt? Dat kan op twee manieren: via erfstelling of legaat.

·         Erfstelling - U benoemt de Hervormde gemeente tot (mede-)erfgenaam. Als erfgenaam heeft de Hervormde gemeente eventueel samen met andere erfgenamen - recht op de nalatenschap.

·         Legaat - U geeft de Hervormde gemeente een legaat. Een legaat kan een specifiek omschreven geldbedrag zijn, maar ook bestaan uit specifiek omschreven goederen, zoals bijvoorbeeld een huis, een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

De Protestantse Kerk in Nederland, en daarmee ook de Hervormde gemeente van Oude-Tonge, is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Oude-Tonge is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting (successierechten) over nalatenschappen. Het geschonken bedrag komt rechtstreeks ten goede aan het kerkenwerk. In overleg is het mogelijk om uw nalatenschap een specifieke bestemming te geven.

Via notaris

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een officieel testament dat door een notaris is opgemaakt. Een eigen handgeschreven verklaring (codicil) is niet voldoende. Een testament is een persoonlijk document dat u te allen tijde kunt laten wijzigen. Voor het opstellen van uw testament kunt u terecht bij uw notaris, maar u kunt ook contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jaap van Burg, 0187-652329).  Het College van Kerkrentmeesters is bereid mee te dragen in de kosten van het opstellen van een notariële akte.