Geven en schenken

Periodieke schenking

Overweeg een meerjaren schenking
Giften, collecten, bijdragen Kerkbalans of eenmalige schenkingen die aan de kerk worden gedaan, zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
In de regel geldt dat u niet al uw giften mag aftrekken (er is een minimum en een maximum). Wat u wel kunt aftrekken geeft een verlaging van uw te betalen inkomstenbelasting.

Als u de kerk minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift wel volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit heet een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.
Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan de kerk schenken.

U verplicht zich dan om gedurende minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken. Hiervoor wordt een onderhandse akte opgesteld tussen u en het College van Kerkrentmeesters. U kunt hieronder een formulier downloaden, dat u na invulling en ondertekening naar het College van Kerkrentmeesters stuurt. Het college stuurt u een ondertekend exemplaar terug, waarna de overeenkomst een feit is.

Daarna maakt u jaarlijks het toegezegde bedrag over of, als u dat makkelijker vindt, kunt u het college machtigen om het bedrag jaarlijks ineens of in termijnen te incasseren.

Neem voor meer informatie contact op met Jaap van Burg, 0187-652329, of Arie Jan Heij, 0187-642908.