Kerkenraad

kerkenraadDe kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge bestaat uit 7 ouderlingen en 5 diakenen. Op dit moment zijn we vacant en worden we geadviseerd door ds. A. Hamstra

Twee ouderlingen maken als ouderling-kerkrentmeester tevens deel uit van het college van kerkrentmeesters.

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door M.C. Fase (voorzitter), L.J. van Gurp (Assessor) en H.D. Bouter (scriba).

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen wijk, klik hier voor de verdere wijkindeling.

De kerkenraad kunt u bereiken via de contactpagina. Kies kerkenraad als u een mail wilt sturen naar de kerkenraad of één van de ouderlingen, kies diaconie als u een mail wilt sturen naar de diaconie of één van de diakenen. 

 

 

 

 

Kerkenraad   Algemeen email-adres:
scriba @ hervormdoudetonge.nl
 
Predikant      
--vacant-- Kerkring 22, 3255 AH 641374  
Ouderlingen      
H.D. (Dirk) Bouter Van Halenstraat 48, 3255BN 06-22616850

dirk_bouter @ hotmail.com


W.(Wijnand) Meijer

Saturnuslaan 76, 3255TR

06-18290590

w.meijer @ hervormdoudetonge.nl
M.C. (Mark) Fase Zuiddijk 31, 3255LV 06-15691783 m.fase @ hervormdoudetonge.nl
A.M. (Anton) Terwoert Capelleweg 16, 3255LB 06-25255281 a.terwoert @ gmail.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
     
       
P. (Paul) Dogterom Capelleweg 58, 3255LB 06-22782922 p.a.dogterom @ solcon.nl
A.J. (Arie Jan) Heij Mercuriuslaan 5, 3255TV 06-51758026 a.heij @ protestantsekerk.nl
       
Jeugdouderling      
J.J. (Jeroen) van Nieuwaal Melkweg 55, 3255 TE 06-46220868 jeugdouderling @ hervormdoudetonge.nl
       
Diakenen   Algemeen email-adres:
diaconie @ hervormdoudetonge.nl
 
       
L.J.(Leon) van Gurp
voorzitter
Langeweg 37, 3255LJ 06-42998784 leonvangurp @ online.nl
L.(Leo) Wesdorp, secretaris Dabbestraat 24, 3255XB 06-11064208 leo.wesdorp @ gmail.com
G.J. (Gert-Jan) v.d. Valk, penningmeester Zuiddijk 59a, 3255LV 06-53464990 penningmeesterdiaconie @ hervormdoudetonge.nl
H.(Hanne) Hout Ruychrockstraat 47,
3255XL
06-11655863 hannehout @ hotmail.com

 

 
Moderamen kerkenraad
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad bestaat uit:

  • Preses: M.C. Fase
  • Assessor: L.J. van Gurp
  • Scriba: H.D. Bouter
  • Vice voorzitter: Ds. A. Hamstra (consulent)