Individuele financiële hulpverlening

Kent u iemand die het moeilijk heeft, uit de Hervormde gemeente Oude-Tonge of uit Oude-Tonge en directe omgeving? Geef dit dan door aan de diaconie, want de gemeenteleden zijn de spreekwoordelijke ogen en oren van de diakenen. Bent u in de omstandigheden dat u zelf (financiële) hulp nodig heeft? Lees dan even verder.

De individuele financiële hulpverlening is gericht op de Hervormde gemeente Oude-Tonge en het dorp en omgeving van Oude-Tonge. De diaconie probeert op een menswaardige manier hulp te geven, dus met respect voor de keuzes van de hulpvrager wordt er samen gezocht naar oplossingen. De diaconie kan bij een individuele financiële hulpaanvraag gebruik maken van een gratis financieel specialist, om te helpen overzicht te krijgen van de financiën en te adviseren. Natuurlijk kan dit alleen met instemming van de hulpvrager. De geboden hulp kan financieel zijn, maar kan ook hulp in natura zijn, een advies of doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties.

Een aanvraag voor individuele financiële hulpverlening kan op twee manieren worden gedaan:

  1. Digitaal per email met invulformulier op diaconie@hervormdoudetonge.nl

Het aanvraagformulier is hieronder bij de bijlages te vinden en biedt de mogelijkheid voor het invullen van de basisinformatie.

  1. Telefonische bij de voorzitter van de diaconie dhr. L.J. van Gurp onder nummer 06 42998784 met opgave van de basisinformatie


Ieder die een beroep doet op (financiële) hulp kan rekenen op strikte geheimhouding en privacy.

Klik hieronder bij de bijlages voor het ‘Protocol individuele financiële hulpverlening’ met de voorwaarden.

Download bijlage 1 ‘Invulformat- hulpverlening voor de hulpvraag’.