Beleidsplan

Als pdf-bestand vindt u onder aan deze tekst het beleidsplan 2018-2021 van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge, van waaruit de kerkenraad de komende jaren richting wil geven aan het leven en werken binnen de gemeente.

Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt in Jezus Christus, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. De gemeente is immers geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers bepaalt.

In dit perspectief zien wij het beleidsplan als een instrument om de identiteit van de Hervormde gemeente Oude-Tonge nader vast te leggen en het leven en werken binnen de gemeente en het bestuur er van vorm te geven.

Het gaat om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.

Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127:
Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan”.

Wij bidden de Heere of dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente te Oude-Tonge.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
Men loov’ Hem vroeg en spa!
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen
Met amen, amen, na!

Oude-Tonge, september 2018