ANBI

KerkDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft voor de periode t/m 2015 van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). De Hervormde Gemeente van Oude-Tonge maakt deel uit van de Protestantse Kerk en valt daarmee onder genoemde groepsbeschikking.

Nieuwe ANBI-regels per 1 januari 2016
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 zelf aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Dit betekent dat wij als plaatselijke gemeente vanaf 2016 zelf onze ANBI-gegevens op deze website publiceren.

De ANBI-gegevens van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen (de Diaconie) zijn op twee aparte pagina's opgenomen.

 

ANBI gegevens van de Diaconie

ANBI gegevens van de Kerkrentmeesters