5 februari

Zondag 5 februari
10.00 uur    ds. A. Stijf, Ede
18.00 uur    ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 115: 1 en 6
n.m.    Psalm 116: 1 en 10

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw

Kinderoppas
Eveline Bouter, Anne van den Doel, Gerjanne de Jong, reserve: Marjolein Klem

Weeksluiting
27 januari    ds. M. Kreuk, orgel: mw. G. van Asperen

Medeleven
Zondagmorgen deden we voorbede voor mw. van der Welle-Fluit, die onder ons woonde aan ’t Getij 129. De laatste maanden was mevrouw van der Welle opgenomen in Bestenwaert in Dirksland, en onlangs heeft zij daar een eigen appartement gekregen. Dit betekent dat onze geliefde zuster op haar hoge leeftijd afscheid moest nemen van Oude-Tonge waar ze wel al de jaren van haar leven heeft gewoond. Maar ze mag het heel goed hebben in haar nieuwe woning, en dat vervult haar met dankbaarheid! Graag wensen we mw. van der Welle een heel goede tijd, ook in de nieuwe kerkelijke gemeente. Mw. van der Welle kon me al vertellen van een dienst die ze daar had mogen beluisteren! Wat is het fijn om te merken dat haar hoge leeftijd niet wegneemt dat de bediening van het Woord van de HEERE het allerbelangrijkste van haar hele leven mag zijn. Dat het zo mag blijven! De Heere zij u nabij. Wilt u mw. van der Welle een kaartje sturen? Het adres is Essenlaan 159 te Dirksland.

Huwelijk
Op maandag 30 januari zijn Menno Evers en Yasmine van den Boogert in het huwelijk getreden ten overstaan van de burgerlijke overheid. Graag willen wij jullie hiermee van harte feliciteren! Het gebeurt misschien vaker in deze wereld, maar toch is het wel heel bijzonder, wanneer het je in je jonge leven mag overkomen dat je iemand vindt die speciaal voor je wordt en met wie je een band van diepe liefde mag ontwikkelen. We beschouwen dit als een gave van onze God voor jullie! Vanaf je trouwdag zijn jullie gaan wonen op de Mariniersweg 25 onder ons, heel fijn! Het is jullie wens om in de maand augustus ook kerkelijk in het huwelijk te treden, en je beloften voor de HEERE uit te spreken en Zijn zegen over je huwelijk af te bidden. We zien mét jullie en jullie wederzijdse families uit naar die bijzondere dag. En we wensen jullie veel goede dagen toe, als man en vrouw!

Catechese
Met groep 1 maken we de stap naar de letter M van Machten. Dan moet je denken aan engelen, de legermachten van de HEERE. Maar ook aan de donkere machten, die van de duivel. Gelukkig is de HEERE Almachtige! Groep 2 gaat bezig met het derde gebod, het misbruiken van de Naam van de HEERE. Gaat het daarin alleen om vloeken? Of kun je de Naam van de HEERE ook op andere manieren misbruiken? Groep 3 dacht na over de opstanding van de Heere Jezus, en gaat nu nadenken over Zijn hemelvaart. Hoe moet je die zien? Groep 4 praat over de Doop, over belijdenis doen en over het Avondmaal. Nuttige thema’s. Uw voorbede is belangrijk!
Belijdeniscatechese
Ook met de belijdeniscatechisanten zijn we aangekomen bij de hoofdstukken over Doop en Avondmaal. Boeiende materie waarover in alle eeuwen veel gesprek is geweest. Laten we bidden om zegenrijke uren!

YABS
Op woensdag 8 februari zal er weer jongvolwassenkring zijn. Deze keer zijn we welkom bij Pieter en Maaike Munters, Langeweg 23. We zijn alweer bij hoofdstuk 7! Dat gaat over II Koningen 4:42-44. Daar krijgt een man van Elisa de opdracht om twintig gerstebroden uit te delen aan honderd mannen. ‘Men zal eten en overhouden’ zo sprak de profeet. En zo gebeurde het ook! Wat kunnen wij hier uit leren? We beginnen om 20.00 uur. Welkom allemaal!

Beroep
Nu de leden van de Hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke er mee hebben ingestemd, hoopt de kerkenraad van de gemeente aldaar een beroep op mij uit te brengen. We hopen dit beroep op vrijdag 3 februari te ontvangen, en dat is dan ook de datum waarop het ingaat. Op zondagmorgen 5 februari hoop ik in Yerseke voor te gaan, en dan zal er in de week daarna een kennismakings-bijeenkomst worden gehouden. Het gaat om de vacature die ontstond door het emeritaat van ds. A. ten Brinke (die eerder in Goedereede stond). De gemeente wordt verzocht het beroep in de gebeden te gedenken.

Extra tijd
In het boek ‘Een nieuwe tijd, Zeeland na de ramp’ van Corine Nijenhuis, is een hoofdstuk opgenomen waarin een kerkelijk meelevende mevrouw uit Stellendam haar verhaal doet. Zij vertelt onder meer hoe het op de eerste dankdag na de ramp in de kerk ging over Habakuk 3:17-19, het opspringen in de HEERE, ook als er geen vrucht meer is op het land, en geen vee meer in de stallen. Toen, op ons eiland, de verdrietige realiteit. Ze vertelt ook hoe het op de eerste dankdag in corona-tijd, toen ze om die reden - net als kort na de ramp - niet naar de kerk kon, opnieuw ging over hetzelfde gedeelte. Maar na 67 jaren is er dan wel wat veranderd. Dan zijn er, zo zegt de mevrouw ‘tienduizend redenen tot dankbaarheid’. ‘God was en is er altijd bij’. Wat een mooi getuigenis. Aan het eind van de bijdrage zegt  ze opnieuw dankbaar te zijn. ‘Ik voel dankbaarheid dat God mij die nacht bewaard heeft. Ik leef nu al haast zeventig jaar in extra tijd’. Samen met deze mevrouw en met de dorpsgenoten die nog onder ons zijn, mogen we ook onze dankbaarheid bij de HEERE brengen. Er is veel verdriet geweest, er zijn diepe wonden geslagen. Maar de HEERE was en is er altijd bij. Hij zij met u allen.

Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Koffie drinken
Beste bezoekers/gemeenteleden. Zondagmorgen 5 februari bent u van harte welkom na de dienst voor een kop koffie, thee of iets fris met iets lekkers erbij in het koor van de kerk. Tijdens dit moment zal de Uzon-commissie iets vertellen en presenteren over hun bezoek aan de zustergemeente in Uzon in Roemenië. Met vriendelijke groet, de Zending - en evangelisatiecommissie