Nieuws van de werkgroep Uzon

Winterhulp Uzon.

In november is de actie Winterhulp Uzon weer van start gegaan. Dankbaar mogen we melden dat op dit moment de eerste bijdragen al binnen druppelen. Heel hartelijk dank daarvoor!
In Uzon duurt de winter lang en kan het  heel koud zijn. Voor een gezin met een normaal inkomen is het heel gewoon om in de winter zoveel mogelijk in één ruimte te wonen, te eten en te slapen. Meerdere kamers verwarmen is eenvoudigweg niet op te brengen.
Degenen die het minder breed hebben stoken hun houtkachel slechts een uurtje op een dag. In de winter moeten ze een groot deel van hun inkomen besteden aan voedsel. Zelfs zorgen voor een goede hygiëne is een "luxe" , die niet vanzelfsprekend uit eigen middelen bekostigd kan worden. Voor hen is de winter een zware periode.
Helpt u weer mee ? De actie loopt van november tot en met februari. Voor 5 euro per maand, dus 20 euro totaal helpt u hen die het moeilijk hebben de winter door.
We hopen dat wij ook nu weer op uw bijdrage mogen rekenen.
Het rekeningnummer is : NL 59 RABO 01409 09 729.
Wilt u meer informatie over deze actie belt u dan met dhr. C. Buscop, tel:642131, of dhr. A. Klem, tel:641304.

Ds. Ungvari deelt een food ticket uit.
Ds. Ungvari deelt een food ticket uit.

Tot en met zondag 19 december zal er weer een grote doos bij de ingang van de kerk staan waarin u uw kerstgroeten kan stoppen voor onze zustergemeente. De kaarten hoeven niet gefrankeerd te worden, voor de verzending zorgt de werkgroep.
Ook is het mogelijk tot die datum groeten af te leveren bij leden van de werkgroep. Dat kan bij Arie(Wilhelminastraat 10, Kees (Mariniersweg 36) of Marian (Van Halenstraat 31).
We hopen weer op een doos vol groeten!
Leeft u mee, geeft u mee ,bidt u mee?

De werkgroep Uzon.