Kerk-zijn in Noorderlicht op de kop...

Kerk-zijn in Noorderlicht op de kop...

Corona heeft ook het kerk-zijn in Noorderlicht behoorlijk op de kop gezet... Opeens konden we niet meer samenkomen op zondag. Gelukkig is dat inmiddels weer opgestart, maar natuurlijk wel met de nodige beperkingen. En we hebben zo onze vragen.
Komen ook de mensen die het (nog) niet aandurven straks weer terug?
Is de onderlinge band goed genoeg om ook elkaar in deze tijden vast te houden?
Hoe kunnen we nu toch mensen bij elkaar brengen?
Zal het geloof verwateren bij mensen in deze tijd of juist ook nieuwe mensen voor het eerst tot God doen gaan?
Het zijn vragen die waarschijnlijk elke kerk in Nederland zich afvraagt, maar wij in Rotterdam ook!

Aan de andere kant zijn er bemoedigende dingen. Online is er ook veel mogelijk en allerlei mensen die de kerkdiensten een stap te ver vonden, kijken/luisteren nu wel (af en toe) mee met de diensten. En ook via blogs en podcasts kunnen we toch voeding blijven bieden.
In kleiner verband zoeken mensen elkaar weer op. Diaconaal gezien was er veel nood dit voorjaar in onze omgeving/wijk en gelukkig wilde veel gemeenteleden zich inzetten voor praktische hulp. Onze diaconaal werker Hans Paauwe had het er maar druk mee om alles te coordineren (al is de meeste urgente nood inmiddels weer op het ‘normale’ peil). En binnenkort laten zich ook nog eens drie volwassenen dopen die ergens in deze Corona-tijd besloten hebben zich te willen laten dopen. Dat laatste zie ik als een bemoedigend teken dat God wel doorgaat in deze tijd om mensen in te winnen en bij Zijn gezin toe te voegen.
Immers, het loopt bij God nooit uit de hand - ook in deze periode niet die voor vele mensen en kerken lastig is.

In Christus verbonden,

ds. Niels de Jong, Noorderlicht