De Hervormde gemeente van Oude-Tonge zoekt een Kerkelijk werker

De Hervormde gemeente van Oude-Tonge zoekt een Kerkelijk werker.

De hervormde gemeente van Oude-Tonge is sinds mei 2023 vacant.
De gemeente is een brede dorpsgemeente die vanuit een hervormd-gereformeerde signatuur er voor de volle breedte wil zijn.
Vanwege de aard en omvang van de werkzaamheden zoeken we een kerkelijk werker voor 12 uur per week.

Taakstelling:
Pastoraat: Regulier pastoraat en pastorale zorg in bijzondere omstandigheden.
Vorming en Toerusting: toerusten van gemeenteleden via diverse vormen van kringwerk.
Vooral het geven van catechisatie aan jongeren vanaf 12 jaar. Maar mogelijk ook belijdeniscatechese en in overleg jongerenkring of  Bijbelkring.
Voorgaan in (rouw)diensten: Het voorgaan in rouwdiensten en in kerkdiensten.

Wij vragen een kerkelijk werker die:
- de opleiding godsdienst-pastoraal werk op HBO niveau heeft afgerond, of die proponent is in de PKN en zich voor een bepaalde tijd wil binden aan de gemeente;
- beschikt over pastorale, didactische, sociale en communicatieve vaardigheden;
- belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en zich verbonden weet met de Hervormd-Gereformeerde signatuur.

Salariëring en aanstelling: zo spoedig mogelijk
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de richtlijnen van de vereniging van Kerkelijk Werkers en de PKN.

Informatie bij de voorzitter van de kerkenraad dhr. M. Fase, 06-15691783 (m.fase@hervormdoudetonge.nl)
of bij de scriba dhr. D. Bouter, 06-22616850 (scriba@hervormdoudetonge.nl).
Ook kunt u onze website www.hervormdoudetonge.nl raadplegen.

Sollicitaties kunt u sturen naar de scriba:
dhr. D. Bouter, scriba@hervormdoudetonge.nl of
per brief naar: ds. van Halenstraat 48, 3255BN Oude-Tonge