BIDDAGDIENST VOOR KINDEREN, 10 MAART 14.30 UUR, WELKOM!

Biddag-middagdienst voor de kinderen

Dag mensen,

Op woensdag 10 maart – Biddag voor gewas en arbeid - hopen we in onze kerk weer een dienst te houden die speciaal is gericht op de kinderen.
Deze dienst begint om 14.30 uur, en wordt gehouden in ons kerkgebouw. Je hoeft je voor deze dienst niet speciaal in te schrijven.
Wel willen we in het bijzonder de jonge gezinnen vragen om naar de kerk te komen.

Zoals jullie wellicht weten, behoeven we de kinderen in de basisschoolleeftijd niet mee te tellen, in het berekenen van ons maximum. We schatten in dat wanneer er ongeveer 30 ouders of begeleiders met de kinderen meekomen, we dankbaar mogen zijn om een goede opkomst!
Wees dus met je kinderen hartelijk welkom in de kerk die middag!

Uw en jullie kerkenraad


NB: voor de veiligheid hopen we jullie namen te noteren bij het betreden van het kerkgebouw!