BELANGRIJKE INFORMATIE VANWEGE CORONA MAATREGELEN

Oude-Tonge, 7 oktober 2020

Geachte leden van onze gemeente,
en allen die belangstelling hebben
en onze diensten willen bezoeken,


Onlangs is door onze overheid aan de kerken in ons land het dringende advies afgegeven, om, gezien de grote zorgen omtrent de verspreiding van het Corona-virus, in de komende tijd met niet meer dan 30 personen samen te komen in de zondagse eredienst. Dit dringende advies is intussen ook overgenomen door het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland, waartoe onze gemeente behoort. Op woensdag 7 oktober heeft onze kerkenraad besloten zich aan dit dringende advies te conformeren.

Dit betekent dat wij vanaf zondag 11 oktober in onze beide diensten aan maximaal 30 personen een plek willen bieden in ons kerkgebouw. Omtrent het zingen van de psalmen en liederen in de eredienst is besloten, dat we onze huidige praktijk zullen voortzetten. Dit betekent dat er in onze diensten alleen gezongen mag worden door gemeenteleden die een plaats hebben gekregen in de ouderlingen- en de diakenen-bank. Deze ‘zingende’ gemeenteleden zullen worden gerekend tot het ‘personeel’ dat nodig is om de dienst gestalte te geven, en worden dus buiten de 30 personen gerekend. Ook willen we ieder die aan de eredienst in het kerkgebouw wil deelnemen, verzoeken bij het betreden van het kerkgebouw een mondkapje te dragen (graag uw eigen mondkapje meenemen, beschikt u niet over een mondkapje, dan krijgt u er één van ons).  Wanneer u door de coördinatoren op uw plaats bent gebracht, en bent gaan zitten, dan mag u het mondkapje afdoen. Om het bij het verlaten van het kerkgebouw dan weer om te binden. De genoemde maatregelen gelden voorlopig voor de maand oktober, tenzij een beschikking van onze overheid nieuwe maatregelen noodzakelijk maakt.

Om het bezoeken van de diensten in goede banen te leiden, willen we u verzoeken om u zelf hiervoor op te geven via de website van onze gemeente: www.hervormdoudetonge.nl. Voor deze week staat de mogelijkheid tot inschrijven open tot vrijdag 9 oktober. U ontvangt zaterdag 10 oktober bericht of u welkom bent. In de week die volgt, staat de mogelijkheid tot inschrijven voor de kerkdiensten open tot uiterlijk woensdag. U kunt via de website aangeven of u graag aan het zingen van de psalmen en liederen wilt deelnemen.

We hopen dat ieder begrijpt, dat de genoemde maatregelen zijn genomen met pijn in het hart. De kerkenraad deelt de zorg omtrent de verspreiding van het virus, en wil deze zorg volstrekt serieus nemen, waarom we het dringend advies van onze overheid volgen. Ook het besef dat het niet-volgen van het dringende advies tot ergernis in de samenleving zou kunnen leiden, heeft in onze besluitvorming een rol gespeeld. Tegelijkertijd is de voortgang van de bediening van het Evangelie, en de betrokkenheid van alle leden van onze gemeente hierbij, ons allen zeer lief. Daarom doen wij een zeer dringend beroep op alle leden van onze gemeente, en natuurlijk ook op alle gasten, om de bediening van het Evangelie een warm hart te blijven toedragen, om met ons te bidden voor de voortgaande opbouw van onze gemeente ondanks de beperkingen, en om indien mogelijk en bij afwezigheid van gezondheidsklachten u zoveel mogelijk in te schrijven om aan de diensten deel te nemen. We spreken opnieuw de wens uit, dat onze diensten mogen worden gehouden tot eer van God, en tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk onder ons.


Met vriendelijke groet,
de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Oude-Tonge