Belangrijke informatie tijdens de Corona periode

Oude-Tonge, 3 september 2020

Geachte leden van onze gemeente, en u en jullie die via internet ook betrokken bent bij onze diensten!

Geen maximum meer!
Met ingang van zondag 12 juli willen we de grens van maximaal 60 bezoekers per dienst in het kerkgebouw laten vervallen. Dit betekent dat iedereen die niet ziek is en die de coronamaatregelen in acht wil nemen, hartelijk welkom is in onze kerk! Vanaf nu is het ook niet meer nodig je van te voren in te schrijven voor de kerkdiensten. Voortaan zullen je gegevens worden genoteerd bij het betreden van de kerk. Ook gasten zijn in onze kerk van harte welkom!

Kinderoppas  open!
Met ingang van zondag 19 juli kunnen de jongste kinderen tijdens de dienst weer naar de kinderoppas worden gebracht in gebouw Activia. Hierbij dienen een aantal regels in acht te worden genomen, die worden beschreven in het gebruiks-protocol voor gebouw Activia, dat u kunt vinden op de website. De belangrijkste regels: de ouders worden verwacht buiten Activia te wachten (met inachtneming van anderhalve meter afstand), medewerkers van de crèche ontvangen uw kinderen in het portiek van Activia, en brengen ze binnen en na afloop weer buiten. Tijdens de crèche kunnen de kinderen gebruik maken van het invalidentoilet van Activia. Dit toilet is niet toegankelijk voor ouders of andere kerkbezoekers. We zien de komst van de kinderen met blijdschap tegemoet!


Zingen!
Met ingang van zondag 30 augustus is het mogelijk om te zingen met in achtneming van de volgende punten:
- In de ochtenddienst kan alleen in de voorste bank om de preekstoel gezongen worden. Kerkgangers geven bij de coördinator aan dat men wil zingen. De coördinator brengen u dan naar de juiste bank. Als deze bank vol is, wordt u elders in de kerk een plaats toegewezen en mag u niet zingen.
- In de avonddienst mag de gehele gemeente zingen. De zes zangmomenten in de dienst worden dan beperkt tot 1 couplet per zangmoment.
Voorbehoud
Genoemde maatregelen zijn genomen onder het voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen. Mochten daar signalen van komen, dan zal onze kerkenraad het beleid direct heroverwegen. Laten we hopen en bidden dat we samen mogen komen tot de eer van God, en tot opbouw van de gemeente in het geloof.

Met vriendelijke groet,
de kerkenraad