Kerkdiensten en Preekrooster

kerk_interieur

De Bijbelse roeping van de gemeente is de grote daden van God te verkondigen aan iedereen. De samenkomst in de zondagse eredienst is het centrum van ons gemeente zijn en de prediking van het woord van God is het hart van de eredienst.
Deze zondagse eredienst vindt 's morgens plaats om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur. In deze diensten staan de lofprijzing en woordverkondiging centraal. 

Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!

 

Voor het preekrooster klik hier.