Bijbelkring

De Bijbelkring is eenmaal per maand, waarbij een bepaald gedeelte uit de Bijbel wordt besproken. De kring wordt geleid door de predikant.
Tijdstippen worden vermeld in 'De Zaaier".