Jeugdpastoraat

In onze gemeente vinden we de jeugd heel belangrijk en daar hoort jeugdpastoraat bij.

Geloofsopvoeding vindt allereerst thuis plaats, maar naast je familie en vrienden staat ook de gemeente om jou heen. Om samen met jou te ontdekken wat Gods doel is met jouw leven willen wij graag met je meelopen, zodat we je kunnen leren kennen en met je praten over je vrienden, hobby’s en hoe je staat tegenover God en Zijn gemeente. Dit doen we door je te ontmoeten in het jeugdwerk en met jullie in gesprek te gaan.

Als tiener/jongere zal je een eerste gesprek hebben voor of na de catechisatie. Je catecheseleider of iemand van het jeugdwerkteam zal je hierover inlichten. We beginnen met gesprekken in groepjes, maar als je ouder bent dan gaan we meer 1-op-1 in gesprek. Je mag altijd aangeven of je dit gesprek met een groepje wilt of liever alleen.

Daarna zal er ieder jaar een gesprek plaatsvinden en zullen we ook proberen om op andere momenten even contact te hebben. Natuurlijk kun je altijd zelf contact met ons opnemen als je ergens mee zit of eens een keer met iemand wilt praten.
Belangrijk om te vermelden is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. In bijzondere situaties zullen we onderling binnen het team overleggen. Geheimen zijn bij ons veilig, maar als er sprake is van gevaar of schade voor jezelf of voor anderen zullen we wel actie ondernemen.
Heb je nog vragen of wil je een keer met ons praten, dan kun je contact met ons opnemen door te bellen of Whatsappen.

We hopen je snel te zien!

Groetjes namens het (jeugdwerk)team,

Chrisjan Visscher, 0187-701046
Kees Bouter
Carin Bouter
Marieke Visscher

Marieke Fase
Alinde van Heemst