Catechisatie

Tijdens het kerkelijk winterseizoen wordt er elke maandagavond in Aktivia (Kerkring 18) catechisatie gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar, verdeeld over 3 groepen.
Het onderwijs dat gegeven wordt komt vanuit de Bijbel en uit de belijdenisgeschriften, we praten hier samen over en maken opdrachten vanuit de methode ‘Reflector’ (dr. M. van Campen).

In de jongste groep gaan we verder met het Bijbels ABC.
In de tweede groep gaan we samen spreken over de Twaalf Artikelen van het geloof. We gaan op zoek naar de goede gronden voor het christelijk geloof!
In de oudste groep gaan we verder met de behandeling van de tien geboden. De Bijbel is tegen overspel, leugen en jaloezie. Wat betekent dat voor ons?

Hieronder de tijden waarop jij wordt verwacht voor de catechese:
    18.30u    : klas 1 van het voortgezet onderwijs
    19.15u    : klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs
    20.00u    : klas 4 en ouder

De jongeren die met kerst afgescheid genomen hebben van de zondagsschool starten met in januari de 2e helft van het winterseizoen.

Wil je belijdeniscatechisatie volgen? Neem contact op via de website of met de scriba (06-22616850 of scriba@hervormdoudetonge.nl)

Wees welkom!