20 juni

Zondag 20 juni
10.00 uur    ds. J. Wouters, Middelburg
18.00 uur    ds. C. Bijman, Arnemuiden

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 64: 6
n.m.    Ps. 143: 9

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Evangelisatiewerk

Kinderoppas
Lyda Dogterom, Marilène Dogterom, Helene Kreuk, reserve: Annelien Hokke

Medeleven
Jan Koert, Kerkring 48, kreeg opnieuw een teleurstellend bericht: de ziekte heeft zich nog verder verspreid dan al was gezien, en er is helaas geen bestrijding van de ziekte meer mogelijk. Het geeft een diep gevoeld verdriet, bij Jan en bij allen die van Jan houden. Laten wij allemaal veel aan Jan denken in onze gebeden. In de hoop dat hij toch nog wat tijd mag krijgen. En dat de HEERE hem steeds nabij zal zijn, met Zijn genade en goedheid.  Mw. de Vos-Koert, Emmastraat 17, mocht terugkomen uit het ziekenhuis, waar zij een geslaagde heupoperatie mocht ondergaan. Wel was er enig ongemak. Het blijft toch altijd een forse ingreep. We hopen van harte op een goed herstel, onder de nabijheid van onze God, op Wie uw hoop mag zijn! Dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, met opnieuw een infectie en de pijn die dat geeft. Het is een zorgenvolle tijd. Zullen we onze broeder omringen met onze gebeden, opdat de HEERE hem verlichting zou willen schenken? Mw. Dicky van Heemst, Rooseveltstraat 7, is, nadat zij enige weken geleden terug mocht komen uit het ziekenhuis, helaas nog niet veel beter geworden. Zij blijft met ongemakken kampen. Dat geeft dan toch ook weer wat zorg. Laten we mw. van Heemst opdragen in onze gebeden. Opdat de rust mag weerkeren, en de kracht. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Geboren
Op maandag 7 juni is in het gezin van Hubèrt en Mirjam Westdorp, Crispijn 37, een dochtertje geboren. Het meisje kreeg de namen Hannah Neeltje en zal Hannah worden genoemd. Het is heel fijn en heel bijzonder dat Hubèrt en Mirjam dit nu mogen beleven, samen met Joanne en Nathan. Het was een bewogen zwangerschap, met uiteindelijk een spannende afsluiting. Maar ik geloof dat we mogen zeggen dat de HEERE naar het gebed van velen heeft willen luisteren. En dan is daar zomaar opeens weer zo’n prachtig mooi meisje, klein en kwetsbaar, een wonder van de HEERE. We hebben een grote God, zei de dankbare vader, en dat is waar. We hopen dat die grote God Hannah zal bewaren en versterken en ook Mirjam nieuwe krachten geven, voor wie het ook zwaar is geweest. Zodat moeder en kind ook thuis zouden mogen komen uit het ziekenhuis, waar ze op dit moment nog verblijven. De naam van het meisje zegt het in één woord: genade! Het is genade dat Hannah er mag zijn. En laten we dan maar steeds de ‘troon van de genade’ zoeken, om daar ‘genade te vinden’ en geholpen te worden, op het juiste tijdstip. We wensen jullie van harte alle goeds!

Geslaagd
In de afgelopen week kregen Anna Driece, Jozefdreef 19, Joanne Westdorp, Crispijn 37, en Helene Kreuk, Kerkring 22, het goede bericht dat zij waren geslaagd voor hun examens. In de week die voor ons ligt, hoopt nog een aantal jongeren uitslag te krijgen. Wat is het fijn als je geslaagd mag zijn. Een zekere spanning is er zeker wel geweest. Maar ook hierin mogen we zeggen dat onze God jullie de zegen heeft geschonken die voor jullie nodig was. Het is ons gebed dat jullie grootste wijsheid juist dit besef mag zijn: ons leven is in Zijn hand! En dan wensen we jullie van harte veel wijsheid toe, ook in het vervolg van jullie traject. We hopen dat jullie tot goede en verstandige mensen mogen worden, die van betekenis mogen zijn, in de dienst van de HEERE, en voor de mensen om je heen!

Persoonlijk
Zondagavond is mijn lieve moeder overleden. Haar overlijden werd al een tijdje verwacht. We zijn verdrietig, maar ook heel dankbaar voor al het goede dat we in en door haar mochten ontvangen. Zij heeft rijk mogen getuigen van de hoop die in haar mocht zijn. Nog op de Hemelvaartsdag mocht zij worden vertroost door het eenvoudige Evangelie, in de samenkomst van haar gemeente verkondigd. Dat de Heere Jezus afscheid nam van Zijn discipelen en dat er toen toch blijdschap was. Ziende op de Leidsman en Voleinder van het geloof is er veel troost en verwachting, voor ieder die door genade mocht leren zijn geloof en hoop op Hem te stellen! Voor zondagavond is er een vervanger gevonden. Laten we bidden om zegen over de eenvoudige bediening van het Evangelie.

Met hartelijke groet, ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Getal van aanwezigen in de dienst
Gezien de versoepelingen in kerk en samenleving, heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot het toelaten van 85 personen per dienst. Dit gaat direct al in. De kerkenraad wekt iedereen van harte op steeds trouw naar de dienst te komen, om samen het gemeentezijn gestalte geven!

Zingen
Goed nieuws voor allen die graag mogen zingen! De kerkenraad heeft besloten dat we - met ingang van zondag 20 juni – weer de gelegenheid willen bieden aan iedereen die in het kerkgebouw aanwezig is om de psalmen en liederen met ons mee te zingen. Wel willen we de gemeente vragen om het zingen op gedempte wijze te doen. Ook zal er steeds per zangmoment één couplet worden gezongen. Maar we zijn verheugd, en zien er naar uit om – dus vanaf aanstaande zondag – weer samen de lof van de HEERE te kunnen aanheffen!

Uzon
Zaterdag 19 juni zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg 48 (bij het grijze hek) te Oude-Tonge.  Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen,neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304 . Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!