Uniforme regeling attenties

Uniforme regeling attenties

Als pdf bestand vindt u hieronder de uniforme regeling attenties.

Deze is vastgesteld door het college van kerkrentmeesters en is bedoeld om uniformiteit te creëren wanneer attenties geregeld worden.

U kunt hieraan geen rechten ontlenen.