Diaconale werkgroep

In onze gemeente is een groep vrijwillig(st)ers, die aan oudere of hulpbehoevende gemeenteleden een helpende hand wil bieden of een bezoekje wil brengen.

Bezoek / hulp
Te denken valt aan boodschappen doen, medicijnen ophalen, begeleiden naar het ziekenhuis, gezelschap houden, enzovoorts. Maak gerust gebruik van deze diensten!.

Bezoek na ziekenhuisopname
Gemeenteleden die na een ziekenhuisopname thuiskomen  worden door iemand van de diaconale werkgroep bezocht. De thuiskomst dient wel gemeld te worden aan predikant of wijkouderling.

Open middagen voor ouderen en alleenstaanden
Vanaf september t/m juni wordt twee keer per maand op de dinsdag een open middag georganiseerd  voor ouderen en alleenstaanden. Op deze middag staat de onderlinge ontmoeting centraal: een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie of thee, samen een spelletje doen of creatief bezig zijn.

Welkomstbezoek
Via de SMRA ontvangt de kerkenraad bericht als er nieuw ingekomen gemeenteleden zijn. Als u nieuw bent in onze gemeente wordt u zo spoedig mogelijk bezocht door iemand uit de diaconale werkgroep.

Kerkauto
Voor gemeente leden die, om wat voor reden dan ook, moeilijk zelf naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Vervoer is ook mogelijk naar gemeenteavonden en andere doordeweekse activiteiten. Wilt u hiervan gebruik maken neem dan contact op met Dien Bal, telefoon (0187) 641946.
 
Psycho Pastorale Hulpverlening
Vanuit de diaconale werkgroep zijn vier mensen inzetbaar om deze hulp te verlenen. Zij bezoeken mensen die met iemand in vertrouwen willen praten om hun zorgen te delen. Zij werken onder strikte geheimhouding, dat betekend dat u zich kan uiten in een veilige omgeving. Als u behoefte hebt aan een gesprek neem dan contact op met de predikant of uw wijkouderling, die u door kunnen verwijzen naar deze hulpverleners.

Contactpersonen
Contactpersonen voor de diaconale werkgroep zijn: Poula van der Valk, telefoon (0187) 641175, Mirjam Westdorp.