26 maart

Zondag 26 maart
10.00 uur    ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 129: 1 en 2
n.m.    Psalm 130: 1 en 2

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw

Kinderoppas
Ellen van de Linde, Rhodé de Bonte, Thirza van Heemst, reserve: Marieke Fase

Weeksluiting
24 maart        dhr. L. Stam orgel: dhr. H. Knops

Medeleven
Mevrouw Dogterom-van den Heuvel mocht vanuit Nieuw-Rijsenburgh terugkeren in haar eigen woning, Grijsoord 20. Het is heel bijzonder dat dit weer kan! Wel blijft de beperking in haar gezichtsvermogen voortduren. Laten we mevrouw Dogterom opdragen in onze gebeden, in de hoop dat zij ook hierin nog herstel zou mogen ontvangen.
Ook deden we zondag voorbede voor Willemieke Verduin. Zij verbleef nog in Bestenwaert, en had de hoop dat zij juist deze week zou thuiskomen. Maar toen kreeg zij opeens te maken met hevige pijn in de buik. Zij bleek een grote cyste bij zich te dragen, die in het ziekenhuis operatief is verwijderd. Nieuwe tegenslag! Laten we Willemieke en ook haar kinderen omringen met onze gebeden.

Belijdenis van het geloof
Op woensdag 15 maart mochten we als kerkenraad een ontmoeting hebben met een tweetal belijdeniscatechisanten, die te kennen hadden gegeven dat zij in het midden van onze gemeente belijdenis van het geloof willen afleggen. Het gaat om:

    • Ruth Visscher, Stationsweg 13
    • Jolynn van Vuuren, Julianastraat 65 a

De kerkenraad heeft na kennis te hebben genomen van hun geloof met blijdschap in hun voornemen ingestemd! De catechisanten hopen hun geloof te belijden in de morgendienst van zondag 2 april.
Ook mochten we vernemen dat Wilma Bikker, Korte Tilseweg 4, samen met haar vriend Pleun, op de Tweede Paasdag belijdenis van het geloof hoopt af te leggen in de Hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland.
We vinden het heel bijzonder dat we zo mogen merken dat onze God nog werkzaam is in de harten van onze jongeren. Wat een gave, dat Hij in hen het geloof laat geboren worden, dat wat ze van jongsaf hebben meegekregen hen eigen wordt, en dat ze ook liefde ontvangen voor de HEERE en voor Zijn dienst! We zien met blijdschap uit naar de dag van de belijdenis. En we bevelen deze vier jonge mensen van harte aan in de voorbede van de gemeente!

Catechisatie
Aanstaande maandag hopen we voor de laatste keer catechisaties te houden, op de gebruikelijke uren. Ik heb de afgelopen jaren steeds met heel veel plezier catechisatie mogen geven in Oude-Tonge. Een predikant heeft catechisanten nodig, om bij de tijd te blijven. Ik hoor van jullie dingen die ik anders zelf niet op het spoor kom. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie deelname aan de uren en aan de gesprekken. Ik hoop van harte dat jullie duidelijk is geworden dat wij geloven op goede gronden, en dat het heerlijk en goed is om aan de hand van de HEERE door het leven te gaan. Waarvoor de 10 geboden staan, waarom de 12 artikelen belangrijk zijn, en dat het goed is om dagelijks vele malen te bidden. Moge onze God jullie allemaal Zijn Heilige Geest geven, in je hart, zodat je de HEERE hartelijk liefkrijgt, zoals Hij jullie eerst heeft liefgehad! En natuurlijk: graag allemaal tot maandag!

Bijbelkring
Op donderdag 30 maart hopen we voor de laatste keer dit jaar Bijbelkring te houden. We lezen hoofdstuk 5 uit het boekje. Dat gaat over Jeremia 29 met de bekende oproep om de vrede te zoeken voor de stad waar je woont. Het was altijd goed om met elkaar in gesprek te zijn, op de Bijbelkring. In de coronatijd waren we wel eens met heel weinig, maar dat deed niet af aan de waarde van ons gesprek. Gelukkig zijn we intussen weer met wat meer mensen. Laten we bidden dat we ook deze keer weer bijeen mogen zijn onder de leiding van Gods Heilige Geest! 20.00 uur, Activia.

Paasmiddag
Op dinsdag 28 maart hopen we weer een paasmiddag te houden met de mensen van 55 jaar en ouder. Deze middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in Diaconia. Aan de middag zal worden meegewerkt door het kinderkoor onder leiding van Marinke de Vos. Heel fijn dat dit kan! We zien er naar uit elkaar dan weer te ontmoeten.

De twee zwaarden
Bijzonder om de samenhang te ontdekken tussen de twee pericopen in Lucas 22. De discipelen wordt aangeraden om een zwaard aan te schaffen, omdat hun Meester tot de misdadigers zal worden gerekend. In dat alles komt op een heel diepe manier het spreken van de Heilige Schrift over de Lijdende Knecht tot een heilzame vervulling. Komende zondagavond hopen we te zien dat het bij dit alles toch niet de bedoeling is dat de discipelen hun zwaard ook daadwerkelijk gebruiken. De Heere Jezus heelt het oor van de knecht van de hogepriester. Al stelt Hij de agressie die Hem overkomt, wel aan de kaak! Laten we bidden om de ontsluiting van Gods waarheden voor ons hart.

Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Afsluiting jeugdwerk
D.V. willen wij samen met alle jeugdwerkleiding het seizoen afsluiten op woensdag 19 april. We beginnen om 18:00 met een gezamenlijke maaltijd in Aktivia, en zullen aansluitend het afgelopen seizoen evalueren en het nieuwe seizoen bespreken. Graag van tevoren aanmelden, dit i.v.m. de inschatting van de grootte van de maaltijd. Aanmelden kan bij de jeugdouderling, bij het JWT secretariaat of via de groepsapp. Allemaal van harte welkom; je aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.

Extra gemeenteavond
De gemeente wordt herinnerd aan de extra gemeenteavond die we hopen te houden op woensdag 29 maart. Deze avond begint om 20.00 uur in Diaconia.