16 mei

Zondag 16 mei
10.00 uur    ds. L. de Wit, Ede
18.00 uur    ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 61:3
n.m.    Ps. 139 :1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkinterieur

Medeleven
In onze voorbede dachten we zondag aan dhr. Jan Koert, Kerkring 48. Jan is aan het dokteren en ondergaat onder meer onderzoeken aan zijn darmen en aan zijn lies. We hopen van harte dat de oorzaak van zijn ongemak spoedig mag worden gevonden en dat die kan worden weggenomen. Het is best wel spannend. En daarom bevelen we Jan van harte aan in de voorbede van de gemeente. Gelukkig mag Jan weten dat zijn houvast voor het tijdelijke en ook voor het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus ligt. Daarom is er ook altijd goede moed in zijn hart. Moge onze God naar de gebeden van Jan en van ons allen luisteren.

Kinderoppas
Sinds afgelopen zondag is de kinderoppas weer open in Activia. Je kunt je kinderen daar brengen, wanneer je naar de kerk toekomt. Er kwam een vraag of je je kinderen ook naar de oppas mag brengen, wanneer je zelf thuis wilt luisteren. Dit mag zeer zeker óók! Er wordt iedere zondag voor gezorgd dat er mensen zijn die zullen oppassen. Schroom niet hier gebruik van te maken.

Drukker
Naar ik begreep was het afgelopen zondag gelukkig weer wat drukker in de kerk. Mij werd ingefluisterd dat dat direct aan de sfeer ten goede kwam, het gaf blijdschap in de harten. Dit is zeer verblijdend. Ik hoop dat velen de smaak weer te pakken hebben gekregen, en dat anderen hier mede door worden aangetrokken. Het is zó goed om in Gods huis te zijn. Elkaar te ontmoeten en samen stil te luisteren naar het Woord van de HEERE.

Bijstellen
Wist je dat je je instellingen op het kerktijd.nl-account ook kunt bijstellen naar boven? Misschien heb je het getal van aanwezigen nu op 1 of 2 staan. Schroom niet om héél je gezin op te geven, en schroom vooral niet om dan ook met heel je gezin naar de kerk te komen. Voor de allerjongsten is er dus de crèche, en voor de andere generaties is het alleen maar goed om weer in de kerk te zijn. ‘Zij zullen komen, en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan’ (Ps 22:32). Let op die laatste regel. De diepste motivatie tot het houden van kerkdiensten is de eer van de Heere Jezus Christus. Hij is het waard, dat wij samenkomen om Zijn gerechtigheid te verkondigen!

Aannemingsavond
Op dinsdag 18 mei hopen we om 20.00 uur onze aannemingsavond te houden in het koor van de kerk. Er is een mooi getal van catechisanten dat de wens heeft geuit om belijdenis van het geloof te mogen afleggen. We zijn hier heel blij en dankbaar om. Op zondag 23 mei hopen we u de namen van de catechisanten bekend te maken. Op zondagmorgen 30 mei hopen we de belijdenisdienst te houden. Het is zeer bijzonder dat dit mogelijk is, en dat de catechisanten zo ver zijn gekomen, ondanks alle beperkingen vanwege het coronavirus. Laten we de HEERE danken om Zijn trouw ten opzichte van onze gemeente. En laten we bidden om een gezegende ontmoeting, komende dinsdag.

Snelbinder
Zondag was ik met alleen een stratenboek op zoek naar het adres van de kerk waar ik moest voorgaan. Ik vroeg een wandelaar naar de straat die ik zocht, maar helaas. Opeens zoefden twee mensen voorbij op de fiets. Ze gingen te snel om ze aan te spreken, maar de man had een Bijbel onder de snelbinder.  Toen ik gauw achter ze aan reed, kwam ik waar ik moest zijn. Nog een bijkomend voordeel van fysiek kerk gaan. Je wijst zoekers de weg!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Zondagschool
Beste jongens en meiden. Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad! Zoals jullie weten van andere jaren gaan we nog even door met de zondagsschool. Jullie zijn daarom op 16 mei weer welkom. Tot dan! De leiding

VBC-tasje
Hoi jongens en meisjes. De envelop van week 7 mogen jullie openmaken! Hierin vinden jullie het Bijbelverhaal over de profetie van Joël. Hij mag de mensen gaan vertellen dat God de Heilige Geest zal uitstorten op het Pinksterfeest. Als teken daarvan komen er vlammetjes boven op de hoofden van de discipelen. Volgende week horen jullie meer over deze geschiedenis. Deze week gaan we de vlammetjes maken. Kijk maar wat er in de envelop zit en trek je schort maar aan!

Nieuws van de werkgroep Uzon
Zaterdag 15 mei zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg 48 (bij het grijze hek) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20,- voor de kerk, en €20,- voor de kerkradio. Heel hartelijk dank!