8 oktober

Zondag 8 oktober
10.00 uur    Ds. C.G. Graafland uit Gouda
18.00 uur    Ds. H. van Ginkel uit Goes

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 29 : 1 en 5
n.m.    Psalm 30 : 1 en 7

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Uzon 

Kinderoppas
Mirella Koppenaal, Gerianne de Jong, Thirza van Heemst, reserve: Angeline Boender

Weeksluiting
22 september: Dhr. P. Dogterom, orgel: dhr. N. Barendregt    

Mannenvereniging Guido de Bres 
Van harte uitgenodigd op de 2e bijeenkomst die we hopen te houden op d.v. maandag 9 oktober a.s.  Aanvang 20.00 uur in Aktivia. We hopen de MANkracht van april 2023 te behandelen.

Ontmoeting ds. James Lule (Zuid Soedan) op de gemeenteavond
Op woensdag 11 oktober hoopt de bisschop van Kajo-Keji onze gemeente te bezoeken. De gemeenteavond begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur is het al mogelijk om dr. Lule informeel te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. We hopen op een goede ontmoeting met hem. Allen hartelijk welkom.

Meeleven
Leendert en Angelina Boender met hun kinderen Joas en Boaz zijn zondag 8 oktober voor het laatst onder ons en verhuizen daarna naar Zwijndrecht. We danken hen voor hun inzet in de gemeente o.a. als diaken en als leiding van de zondagschool. We wensen jullie veel zegen in jullie nieuwe woonplaats en in jullie nieuwe gemeente. Dat jullie tot een hand en een voet mogen zijn.

Dhr. W. van Noord, molenweg, mocht weer thuiskomen na de operatie aan zijn hartklep. We zijn dankbaar dat de operatie mocht slagen en bidden om een goed herstel voor hem. 

Marjolein Klem en Eveline Bouter en hun familie hebben vorige week hun nichtje moeten begraven. We bidden om troost en kracht voor hen en hun familie. Dat de Heere hen nabij is in het verlies.

Vrijwilligers weeksluiting Ebbe en Vloed
Gezocht vrijwilligers, zowel jong en oud,  die mee willen helpen met en bij de weeksluiting in Ebbe en Vloed. Er wordt op 6 en 13 oktober - vrijdagavond aanvang 18.15 - een “proeftuin” gehouden, om proeven aan dit stukje liefdewerk voor de bewoners. Bent u bereidt dit diaconale werk op te pakken?
Aanmelding of informatie bij Cok de Bruin 06-18420832

Koinonia
Hans van Heemst is bereid gevonden om de redactie van Koinonia op zich te nemen nu Bonita voor het laatst het septembernummer gemaakt heeft. We danken Bonita voor al het werk dat ze verzet heeft en vinden het fijn dat Hans nu de redactie op zich wil nemen.

Tenslotte
Hartelijke groet en tot zondag!