12 september

Zondag 12 september
10.00 uur    ds. P. de Jager, Barneveld
18.00 uur    ds. P.M. van ’t Hof, Rijssen

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 76 : 1
n.m.    Ps. 5 : 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Noodhulp aardbeving Haïti, bestemming Woord en Daad/ Tearfund

Kinderoppas
Lyda Dogterom, Marilène Dogterom, Rianne de Vos, reserve: Rose van den Doel

Medeleven
Groot verdriet bracht het bericht van het overlijden van dhr. Ruud Kuijer, die woonde aan de Kennedystraat 22. Nadat hij aanvankelijk leek te herstellen, kwam zijn einde onverwacht snel. Dit is een grote slag voor zijn vrouw Hennie, en de kinderen. Maar ook voor velen onder ons. Al was zijn geestelijke thuis elders, Ruud was een echte vriend in de HEERE. Trouw bezocht hij de gebedskring in Activia, van tijd tot tijd zocht hij ons gezelschap in onze diensten en ook heel wat keren kwam hij even aanlopen in de pastorie. Altijd vredig, liefdevol en blijmoedig, getuigend van wie de Heere Jezus voor hem was, en van wat de HEERE deed, ook rond het goede werk dat hij mocht doen. Het is wel echt heel verdrietig dat deze geliefde vriend en broeder is weggevallen. Laten we bidden dat onze God zijn geliefde vrouw en kinderen met Zijn vertroosting goed en nabij zal zijn.

Geboren
Op 30 augustus mochten Chris en Erika Meijer, Dabbestraat 10, uit Gods hand een dochtertje ontvangen. Het meisje kreeg de namen Jacoba Cornelia en zal Liva worden genoemd. Graag willen we de jonge ouders en ook de zusjes Alysha en Jade feliciteren met deze blijde geboorte. Drie meisjes, wat een weelde! Naar mijn inschatting kan Liva weleens zijn afgeleid van Lieven, dat een oud-Engelse oorsprong heeft en dat ‘lieve vriend’ betekent, en dat dus wel zeer van toepassing is, wanneer je - voor de derde keer in je leven - zo’n lief ‘wolkje’ in je armen mag houden! Gods goedheid is groot en wij danken Hem. Dat doen de jonge ouders zelf ook, want het kaartje bevat een mooi vers: ‘Je bent voor ons een gift van God, waardevol en nog zo klein. Wij weten dat waar je ook gaat, Zijn hand op je zal zijn!’. Dat is nu een heel heerlijk en rustgevend besef: dat de hand van de HEERE op Liva mag rusten, om haar te leiden, te helpen, en te bewaren door Zijn genade! Aan die hand kunnen ook jullie zelf door het leven gaan, in die hand mag je jezelf en alles wat je lief is telkens weer neerleggen. Dan wordt je gedragen!

Arrived at church
Eerder schreef ik al over een heel leerzaam boekje van Sinclair Ferguson, getiteld ‘Devoted to Gods Church’. Het bevat ook een hoofdstuk waarin de auteur onderscheid maakt tussen ‘naar de kerk gaan’  en ‘in de kerk arriveren’. Met dat laatste doelt hij op de ervaring die de profeet Jesaja beschrijft in hoofdstuk 6 van zijn profetie. De profeet komt daar binnen in het hemels heiligdom en ontmoet de levende God in Zijn huiveringwekkende heiligheid. Terwijl de profeet al zijn hele leven ‘naar de kerk’ was gegaan, mocht hij op dat moment  ‘arriveren in de kerk’, en sindsdien zou niets meer hetzelfde zijn. Jesaja stuitte op de levende werkelijkheid van de HEERE, in al Zijn heerlijkheid, soevereiniteit en heiligheid. Op datzelfde moment werd hij zich diep bewust van zijn eigen onheiligheid en zonde. Want hij was – als profeet -  ‘een man met onreine lippen’, al wat hij ooit had gezegd, bleek totaal ongepast nu hij de heiligheid van God had gezien, en hij kon alleen nog zeggen: ‘Wee mij, want ik verga’. Het wonderlijke is, dat juist op dat moment zijn mond werd aangeraakt met een kool van het altaar, en dat zijn schuld werd weggenomen. De vraag die Ferguson bij dit hoofdstuk stelt, is deze: bent u al eens ‘gearriveerd in de kerk’? Wanneer wij in Gods huis de levende God ontmoeten in Zijn heiligheid en in Zijn liefde, dan wordt onze kerkgang anders. Dan gaat het niet meer zozeer om onze wensen en verlangens, maar dan leren wij om stil te worden, en ons aan de voeten van de HEERE te zetten. Dan  mogen we ontdekken Wie de HEERE is en wat Hij op dat moment tot ons te zeggen heeft. Laten wij bidden dat wij zondag zo allemaal mogen  ‘arriveren in de kerk’. Dat we voor het aangezicht van de levende HEERE worden gesteld, en dat Zijn heilig Woord mag spreken. ‘Doe Uw aangezicht lichten over Uw dienaar, en leer mij Uw verordeningen’! (Ps 119:135).

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Collecte noodhulp aardbeving Haïti
Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 1941 doden, 6.900 gewonden en honderden vermisten. Meer dan 13.985 huizen zijn verwoest waardoor veel mensen noodgedwongen op straat leven, waar het vaak onveilig is. Samen met lokale partnerorganisaties zoekt Woord en Daad naar manieren om noodhulp te verlenen in het getroffen gebied, zoals het uitdelen van water en voedselpakketten. Op de langere termijn willen we ons inzetten voor de herbouw van de gemeenschap. Uw gift en gebed zijn dringend nodig. Helpt u mee?

11 september Monumentendag
Komende zaterdag zal onze kerk tijdens de nationale Monumentendag weer openstaan voor publiek, van 10.00 – 16.00 uur. Zowel ’s morgens (10.45 uur), als ’s middags (13.45 uur) zal er een rondleiding plaatsvinden, waarin historische gegevens de aandacht krijgen. Ook zullen er in het koor van de kerk afbeeldingen van het in- en exterieur van het gebouw worden vertoond. Tevens zal ná de tweede rondleiding Hans van Heemst een concert verzorgen, waarin de diversiteit aan klanken van ons prachtige Frobenius-orgel (dat, hoewel “nog maar 55 jaar jong”, nu al 5 jaar een “Monumentenstatus” heeft!) ten gehore zullen worden gebracht. Ook zal tussendoor het orgel af en toe te beluisteren zijn. Tussen de middag is de kerk gewoon open. Van harte uitgenodigd! De koffie/thee/fris staat klaar! Helpers. Zij, die aangegeven hebben deze dag te willen assisteren, worden verzocht – indien mogelijk, uiteraard – ’s morgens uiterlijk 09.15 uur aanwezig te zijn om e.e.a. klaar te maken/zetten. Zo ook na 16.00 uur om te helpen met het opruimen en voor een korte evaluatie. Mede namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Verduin

Jeugdvereniging
17 september is de openingsactiviteit van de jeugdvereniging. We zullen om 16:00 verzamelen bij Activia. Vanaf daar rijden we naar Meer Outdoor om een aantal activiteiten te doen en ’s avonds sluiten we af met een BBQ. Vanaf zondag 26 september zullen we elke twee weken een Jv-avond hebben, onder voorbehoud in Diaconia. Deze avonden beginnen om 20.00. Wil je je aanmelden voor de openingsactiviteit, heb je een vraag over de precieze locatie van een Jv-avond, of een andere vraag? Stuur dan even een mailtje naar jv@hervormdoudetonge.nl.

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €50,- voor ‘waar het meest nodig’. Heel hartelijk dank!