4 december

Zondag 4 december
10.00 uur    ds. M. Kreuk, bediening Heilig Doop
18.00 uur    ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 99: 1 en 8
n.m.    Psalm 100: 1 en 4

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2.Vakantie Bijbel Club

Kinderoppas
Erika Meijer, Noëmi van Delft, reserve: Rianne de Vos

Weeksluiting
2 december     dhr. L. Stam, orgel: dhr. M. Saarloos

Medeleven
In de afgelopen week kregen Dirk en Eelkje Bouter, Van Halenstraat 48, te horen dat Salomé lijdt aan epilepsie. Het is goed dat er uiteindelijk een diagnose kon worden gesteld. Maar het is wel een hele boodschap. En dat Salomé hier al zo jong mee te maken heeft! Gelukkig lijkt ze op het moment wel goed te reageren op medicijnen die worden toegepast. Maar ook moet er nog veel worden uitgezocht. Op het moment van schrijven verblijft ze nog in het Sofiaziekenhuis. We hopen en bidden dat de artsen wijsheid mogen ontvangen en Salomé zo goed mogelijk zullen kunnen helpen. In de afgelopen week heeft dhr. L. Visser, Voorstraat 7, in het Erasmus MC een operatie ondergaan waarbij een tumor is verwijderd uit zijn hersenen. U zult begrijpen dat dit een spannende en ingrijpende operatie was. Gelukkig lijkt dhr. Visser er goed doorheen te zijn gekomen. Als ik deze regels schrijf, is er hoop dat hij deze week weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Wij danken onze God! En laten we dhr. Visser en zijn vrouw en allen die bij hen horen ook steeds opnieuw opdragen in onze gebeden. Tenslotte deden we voorbede voor mw. van Burg-Paanstra, Oudelandsedijk 8. Riet heeft al geruime tijd te maken met gezondheidsproblemen. De laatste tijd stapelden die zich op, met veel pijn als gevolg. Het is heel verdrietig dat zij zo het één na het ander moet doormaken. Laten we bidden dat de pijn kan worden bestreden, en dat er ook heling mag optreden. Onze God zij Riet en Jaap goed en nabij.

Catechisatie
Op 5 december zal Sinterklaas wellicht hier en daar wel langskomen in Oude-Tonge. Toch dacht ik dat de catechisatie daar op zich niet onder hoeft te lijden. Daarom wil ik die wel graag door laten gaan, op de gebruikelijke tijden. Ik wil de uren ook door laten gaan, omdat ze een week later, op 12 december, zullen vervallen. Tot maandag dus!

Young Adult Bible Study
Op woensdag 7 december hoopt de jongvolwassen-kring weer bijeen te komen. Deze keer bij Hanne en Willemieke, Ruychrockstraat 47. We beginnen om acht uur. Het gaat over II Koningen 4:1-7 en het thema is: Denk nooit te klein van God! Welkom allemaal!

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan een aantal jonge kinderen van onze gemeente. In de verkondiging zal het gaan om de ontmoeting tussen twee moeders in wording, Maria en Elizabeth. Kerntekst is waarschijnlijk vers 48: ‘Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?’. Laten we bidden om de zegen van de HEERE.

God is met je
Zondagmorgen kreeg ik na afloop van de dienst opnieuw een briefje van één van de kinderen van onze gemeente. Er stonden een paar gebedspunten op. En ook een puzzel. Die hebben we in de pastorie snel opgelost. Er kwam uit: God is met je! Lief meisje, heel hartelijk dank dat we dit van je kregen. De HEERE is ook met jou! En met alle andere kinderen, die dit lezen. Dankzij de Heere Jezus!

Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Koffiedrinken
Op zondagmorgen 4 december zal er in het koor van de kerk gelegenheid zijn koffie, thee of iets fris te drinken. Iedereen is hierbij van harte welkom!

Nieuws van de werkgroep Uzon
Dit jaar hopen de broeders Arie Klem en Cor Buscop van de werkgroep op 8 december een bezoek te gaan brengen aan Uzon. Door de Coronapandemie was dit een aantal jaren niet mogelijk. Het laatste bezoek was in 2014. We zijn dankbaar dat het inmiddels weer mogelijk is dominee Barna Ungvari en de gemeente daar te ontmoeten en hopen dat deze bezoeken tot zegen zullen zijn en de onderlinge band met onze zustergemeente weer zullen verstevigen. Nu zijn we al vele jaren gewend kerstgroeten te sturen naar onze zustergemeente. Dit jaar kunt u tot en met 4 december in de kerk en tot en met woensdag 7 december 12.00 uur uw groeten brengen bij Arie Klem, Wilhelminastraat 10. Hongaarse voorbeeldteksten liggen in de kerk. De broeders hopen ze dan zelf in Uzon te bezorgen. Wilt u hen en de gemeente van Uzon gedenken in uw voorbede? De werkgroep

VBC
Nog een maandje en dan mogen we de geboorte van de Heere Jezus vieren. Wat een wonder en een mooi feest, en dit willen we graag met jullie ALLEMAAL vieren. Wees welkom op 24 december 10:15 bij de familievoorstelling van Poppen en Meer in basisschool 'de Bron'. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de gemeente of naar onze facebookpagina: www.facebook.com/vbcoudetonge

Bezorgers gezocht voor "De Zaaier"
Voor 2 wijken ben ik dringend opzoek naar bezorgers. Het gaat om ongeveer 20 Zaaiers per wijk en ze mogen op woensdag of donderdag bezorgd worden. Voor meer informatie kun je bellen met Corina de Bonte (06-48924219)

Ontvangen
Dominee Kreuk ontving €20,- voor de stookkosten. Heel hartelijk dank!