UPDATE 21 januari / LOCKDOWN: BELANGRIJKE INFORMATIE VANWEGE CORONA MAATREGELEN

Oude-Tonge, 21 januari 2020

Geachte leden van onze gemeente en andere belangstellenden,

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat we er als kerk zijn voor de mensen in deze periode van grote onzekerheid, in deze periode van eenzaamheid. We vinden het fijn dat we het woord van God mogen laten horen en vinden het belangrijk om met elkaar de gemeenschap van Christus’ lichaam ook te ervaren in het (beperkt) samenzijn in de kerk.
Onlangs is door onze overheid de lockdown i.v.m. covid-19 uitgebreid.

De kerkenraad heeft tot nu toe de volgende punten besloten:

Aantal personen: Omdat de werkzaamheden in de kerk afgerond zijn en de hele kerk weer ter beschikking staat, kunnen mensen nog verder verspreid in de kerk plaats nemen dan we al deden. Daarom hebben we als kerkenraad besloten om de diensten doorgang te laten vinden met een maximale groepsgrootte van 30 mensen verspreid over de gehele kerk.

Kringen/Clubs: De kerkelijke kringen/clubs vervallen voorlopig tot nader order of dienen online te gaan. Ook de crêche voor de kleine kinderen is voorlopig gesloten.

Zingen: Omtrent het zingen van de psalmen en liederen in de eredienst is besloten dat er niet meer wordt gezongen in het kerkgebouw. We vragen de predikant maximaal twee verzen op te geven. Daarbij vragen we om het eerste vers te declameren. Het tweede vers wordt gespeeld door het orgel zodat de gemeente dit vers thuis kan zingen.

Betreden kerkgebouw: Ook willen we ieder die aan de eredienst in het kerkgebouw wil deelnemen, verzoeken bij het betreden van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Wanneer u door de coördinatoren op uw plaats bent gebracht, en bent gaan zitten, dan mag u het mondkapje afdoen. Om het bij het verlaten van het kerkgebouw dan weer om te binden. Deze genoemde maatregelen gelden tot nader order.

Inschrijven: Om het bezoeken van de diensten in goede banen te leiden, willen we u verzoeken om u zelf hiervoor op te geven via de website: www.kerktijd.nl. U kunt via de website aangeven of u graag aan het zingen van de psalmen en liederen wilt deelnemen. U krijgt vanzelf een uitnodiging via het systeem wanneer u geselecteerd bent om de dienst te bezoeken. (voor vragen: contacteer ouderling W. Meijer)

We hopen dat ieder begrijpt, dat we als kerkenraad goed hebben nagedacht over de genoemde maatregelen. We vinden de voortgang van de bediening van het Evangelie, en de betrokkenheid van alle leden van onze gemeente hierbij, erg belangrijk. Daarbij doen wij een zeer dringend beroep op alle leden van onze gemeente, en natuurlijk ook op alle gasten, om de bediening van het Evangelie een warm hart te blijven toedragen, om met ons te bidden voor de voortgaande opbouw van onze gemeente ondanks de beperkingen. We spreken opnieuw de wens uit, dat onze diensten mogen worden gehouden tot eer van God, en tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk onder ons.

Met vriendelijke groet,
de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Oude-Tonge