Themanummer 'Goede Vrijdag & Pasen" van de Waarheidsvriend

Hierbij het digitale themanummer van De Waarheidsvriend over "Goede Vrijdag & Pasen"

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Om dit alles mogelijk te blijven maken, vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor € 53 of

neem een actie-abonnement van 4 maanden voor slechts € 10. Ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding .

Zie ook bijgevoegd inlegvel waarbij het tevens mogelijk is om lid te worden van de Gereformeerde Bond voor € 10/jaar.