Nieuws van het College van Kerkrentmeesters: Groot onderhoud kap en diverse uitgevoerde werkzaamheden

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Eind vorig jaar is opdracht verstrekt voor groot onderhoud aan de kerk. Met dit onderhoud is circa € 75.000 gemoeid. Begonnen is met onderhoud aan de kap, dat inmiddels al grotendeels klaar is. Wel zal in de komende week (8-12 februari) nog het impregneren van balken plaatsvinden ter bestrijding van de bonte knaagkever. De kerk is dan de hele week niet toegankelijk.

We zijn erg blij met de nieuwe gordijnen die sinds eind januari in de kerk. Het naaien van dergelijke enorme lappen stof is een waar kunstwerk, wat door Naaitelier Tjarda op uitstekende wijze is uitgevoerd. Nu we een prachtige open koorpui hebben was het noodzakelijk om ook in het koor gordijnen op te hangen. Dus ook daar hangen nu twee gordijnen.

En als er zoveel werk plaats vind in de kerk, is het logisch dat het vuil wordt. Dus is in de afgelopen week de kerk ook schoongemaakt. Vanwege de Coronamaatregelen met gereduceerde inzet van vrijwilligers. Maar we zijn heel blij met alle hulp die er geboden is, zowel bij het op grote hoogte schoonmaken, het schoonmaken van preekstoel banken e.d. als bij het schoonmaken van het kostbare orgel. Zo blijkt maar weer dat we met elkaar 'gemeente' zijn.

Na het plaatsen van de koorpui is de akoestiek in het koor aanzienlijk veranderd. Dat hebben we met elkaar wel gemerkt toen we er nog koffie mochten drinken, maar ook toen we in Coronatijd er op anderhalve meter kringen en bijeenkomsten hielden. Om verbetering aan te brengen in de akoestiek zijn inmiddels verrijdbare geluiddempende schermen geplaatst in het koor.

In de afgelopen weken zijn met inzet van vele vrijwilligers de enveloppen voor de Aktie Kerkbalans weer rondgebracht. Vergeet u ze niet in te leveren?

Allen die aan de vele aktiviteiten in de kerk en in de gemeente een bijdrage hebben geleverd, op welke wijze dan ook: dank!

Zie voor een impressie van alle activiteiten de bijgevoegde foto’s

1. De oude nokbalk is verwijderd
1. De oude nokbalk is verwijderd

 

2. Een door knaagkever aangevreten balk
2. Een door knaagkever aangevreten balk

 

3. Een nieuwe nokbalk is ingehesen
3. Een nieuwe nokbalk is ingehesen

 

4. De laatste planken worden teruggeplaatst
4. De laatste planken worden teruggeplaatst

 

5. Opbouw steiger
5. Opbouw steiger

 

6. Goed gereedschap is het halve werk
6. Goed gereedschap is het halve werk

 

7. Nieuwe gordijnen zijn klaar
7. Nieuwe gordijnen zijn klaar

 

8. Ophangen nieuwe gordijnen
8. Ophangen nieuwe gordijnen

 

9. Gordijnen - het eindresultaat
9. Gordijnen - het eindresultaat

 

10. Schoonmaak balken
10. Schoonmaak balken

 

11. Schoonmaken op niveau
11. Schoonmaken op niveau

 

12. Schoonmaken balken
12. Schoonmaken balken

 

13. Ramen schoonmaken
13. Ramen schoonmaken

 

14. Schoonmaken koorpui
14. Schoonmaken koorpui

 

15. Een opgeruimd koor
15. Een opgeruimd koor

 

16. Akoestische schermen in het koor
16. Akoestische schermen in het koor