Maaltijd - met de gehele gemeente na de kerkdienst

Maaltijd
Op 7 mei organiseert de studiekring in het koor van de kerk ‘ontmoeting bij de maaltijd’ (aansluitend aan het koffiedrinken), een beetje zoals de eerste christengemeente die ‘gezamenlijk voedsel tot zich nam, met vreugde en in eenvoud van hart’. Gemeente-zijn is tenslotte elkaar ontmoeten, in de kerkdienst en andere bijeenkomsten van de gemeente!
Iedereen is van harte welkom bij deze broodmaaltijd met soep (ook als u een dieet hebt).

Vooraf aanmelden (via email Jaapenriet@vanburgmail.nl of tel. 06-84578173) om mee te eten wordt op prijs gesteld ivm de voorbereidingen.