Kerstgroeten voor Uzon: Geef uw kerstgroeten aan onze broeders/zusters in Uzon

Nieuws van de werkgroep Uzon,

Ook dit jaar is het weer mogelijk uw kerstgroeten naar onze broeders en zusters in Uzon te sturen.Vanwege het coronavirus zijn we wel genoodzaakt het op een andere manier aan te pakken dan in voorgaande jaren.
Omdat we maar met weinig mensen mogen samenkomen in de kerkdienst heeft het weinig zin een doos neer te zetten bij de ingang van de kerk.
Daarom is het dit jaar mogelijk uw ongefrankeerde kerstwensen in te leveren bij de pastorie,of  bij de werkgroepleden Arie (Wilhelminastraat 10) of Marian(Van Halenstraat 31). Dit kan tot 12 december. Bent u niet in de gelegenheid uw wensen in te leveren , belt u dan met Arie(641304).
Dan zal hij ze bij u op komen halen.
Voorbeeldteksten in het Hongaars staan hieronder in een lijstje.
De werkgroep zal ervoor zorgen dat uw wensen op tijd in Uzon aankomen.

We hopen ook dit jaar weer op veel kerstgroeten voor onze zustergemeente!

De werkgroep Uzon.

 

Nederlands Hongaars
Hartelijke groeten Szivélyes Udvozlet
Gezegend Kerstfeest Áldott Karácsonyt
Gezegend Nieuwjaar Áldott újév
God zegene jullie Isten áldjon meg
Prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar
Kellemes Karácsonyt és Boldog újév
God zegene u in alle dingen Isten éldása legyen minonyajalokkal
Lukas 2: 11 ( U is heden
geboren de Zaligmaker, welke
is Christus, de Heere, in de stad
Davids)
Mert születelt néktek ma a Megtartó, ki az ùr Kristus, a Dávid Városában.
Lukas 2: 14 ( Ere zij God in de
hoogste hemelen, en vrede op
aarde, in de mensen een
welbehagen )
Diosôség a Magasságos mennyekben az Istennek, Ës e földön békesség, És az emberekhez Jó akaratl