GIVT Gewoon blijven geven

Digitaal collecteren met de Givt app - Instructie
Met de Givt app kun je heel eenvoudig je gift voor de collectes geven met je mobiele telefoon.


Wat heb je nodig om te geven met je mobiele telefoon?
Om te geven met Givt heb je natuurlijk een mobiele telefoon nodig met Android of iOS van Apple.
Op de mobiel moet de app van Givt geïnstalleerd worden. Zoek daarvoor in de App Store of Google  Play naar Givt of ga naar de site www.givtapp.net/download.
Eenmaal geïnstalleerd kun je direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Daarna de  verdere registratie afronden. Hierbij moet je een aantal persoonlijke gegevens invoeren (denk  hierbij aan adres, mobiele nummer en rekeningnummer) en een machtiging afgeven, zodat er geld  van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit  proces wordt geleid.


Hoe werkt het bij geven thuis?

1. Zorg ervoor dat internet is ingeschakeld (staat meestal al aan).

2. Voer in één keer alle bedragen in voor de 2 of 3 collectes, afhankelijk van het aantal collectes dat  rond die zondag wordt gehouden en zoals vermeld onder ‘Collecten’ in De Zaaier. Voer het bedrag  voor de '1ste collecte' in. Klik op 'Collecte toevoegen' om de '2de collecte' in te voeren. Herhaal dit  eventueel voor de '3de collecte'.

3. De collectedoelen zoals voor de zondag vermeld in De Zaaier blijven de hele verdere week geldig in  GIVT.

4. Klik op de groene knop Volgende en kies vervolgens Lijst voor het kiezen van een doel uit de lijst.

5. Zoek op en selecteer: Hervormde Gemeente Oude Tonge en klik op de groene knop Geven.

6. De mobiele telefoon geeft een trilsignaal om te bevestigen dat de gift is gelukt.

Voor verdere begeleiding van de app, klik dan op de volgende
link: www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20gebruik%20Givt-app.pdf
Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester (of iemand anders van de  Hervormde Gemeente Oude Tonge) niet kan zien wat een individu heeft gegeven. Er wordt slechts  gerapporteerd (per collecte) hoeveel giften zijn ontvangen en welk totaalbedrag.

Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar een overzicht krijgt van al  zijn giften en dat overzicht wordt door de belastingdienst geaccepteerd voor de aftrekpost Giften.

 

Kosten
Net als bij het geven van contant geld (geldtransport en storten bij de bank) en collectebonnen  (drukwerk), zijn er voor de kerk kosten verbonden aan het gebruik van Givt. Deze kosten bestaan onder ander uit een service fee en kosten voor transacties, machtiging en voor de wekelijkse  uitbetaling van de collectes. De kosten zijn relatief klein.

Verder goed om te weten

Voor het geven met Givt is het goed om verder nog het volgende te weten:
• Je kunt in de app voorkeursbedragen instellen zodat je snel bedragen kunt kiezen die je regelmatig  gewend bent te geven.
• Ook kan een geeflimiet worden ingesteld om te voorkomen dan je wellicht per ongeluk een veel te  hoog bedrag hebt ingevuld. Deze limiet kun je aangeven in de Givt app.
• Per gift worden er aan de kerk transactiekosten berekend. We adviseren daarom alle collectes via  één gift uit te voeren. En ook om het voor een zondag te combineren in één gift.
• Kort nadat de gift is geaccepteerd, kun je deze nog herroepen.
• De afschrijving van de gift vindt pas na enkele dagen plaats en zal dus nog niet direct zichtbaar zijn  op mobiel / internet bankieren.
• Wanneer een gift wordt gestorneerd (teruggeboekt), dan zullen hiervoor extra kosten in rekening  worden gebracht! Dit kan b.v. voorkomen als er niet voldoende saldo op je rekening staat op het  moment van afschrijven van de gift.

Vragen over GIVT?
Wil jij ook op deze manier geven? Download dan de Givt-app. Indien je problemen ondervindt met het
installeren van de app op je smartphone, dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de
diaconie – Leendert Boender, of van de kerkrentmeesters – Jaap van Burg. Mailadressen:
penningmeesterdiaconie@hervormdoudetonge of jaap.vanburg@kpnmail.nl