Belijdenisdienst van zondag 23 augustus

20.08.2020

Broeders en zusters,

A.s. zondag 23 augustus om 10:00 zal een belijdenisdienst worden gehouden. Hierin belijden 10 personen dat ze volgeling van de Heere Jezus willen zijn.

Als gemeente houden we ons aan de RIVM-richtlijnen. Voor de belijdenisdienst verwachten we meer bezoekers dan gebruikelijk. Zij kunnen niet allemaal in de kerk. Daarom wordt in eerste instantie de gasten een plek in de kerk aangeboden. Een aantal gemeenteleden zal daarom buiten de kerk op het gras aan de dienst deelnemen. Registratie heeft inmiddels plaats gevonden.

Aan de binnenkant van de ring zullen ter hoogte van kerkring 16 en 26 op zaterdagavond twee zeilwagens geplaatst worden waarin op zondagochtend schermen met geluid geplaatst worden, zodat de dienst ook buiten mee gevierd kan worden. Maandagmorgen vroeg zullen de aanhangers weer weggehaald worden.
Bij aankomst wordt u bij de hoofdingang ontvangen door de coördinatoren voor registratie. Daarna wordt u binnen of buiten naar uw plaats gebracht. Voor het buiten deel wordt u verzocht zelf een stoel mee te nemen. Ook buiten is 1,5 meter de regel. Buiten mag wel gezongen worden.
Als het weer niet goed is vervalt het buitendeel en kunt u thuis de dienst meebeleven.

De personen die belijdenis doen lopen aan het begin van de dienst via het kerkepad naar hoofdingang van de kerk. In de kerk zullen zij ook de zang namens de gemeente doen.

Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om in Diakonia te feliciteren. We proberen dit gestructureerd te laten verlopen. Wilt u alstublieft zolang blijven zitten?

We hopen u en jullie zondag weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet en Gods zegen gewenst,

Namens de kerkenraad
J.J. (Jeroen) van Nieuwaal
j.vannieuwaal@hervormdoudetonge.nl