Bediening avondmaal

Bediening avondmaal

Met dankbaarheid maken we u bekend dat we in de afgelopen week een besluit hebben kunnen nemen omtrent de bediening van het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal zal worden bediend in meerdere diensten op zondag 25 april. Voor gemeenteleden die vanwege het gevaar voor hun gezondheid niet aan de bediening in het kerkgebouw kunnen deelnemen, zal een passende voorziening worden getroffen. In de komende tijd hopen we u via de Zaaier en ook via de website op de hoogte te brengen van de precieze gang van zaken. Laten we samen bidden om een zegen over de bediening van Woord en Sacrament.