2e Paasdag Jeugdienst om 9:30

Op maandag 10 april om 9:30, 2e Paasdag, bent u van allen hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de Jeugddienst in de Hervormde Kerk.

Pasen

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.