Actueel

Actuele informatie:
Laatste zaaierbericht ›››

 

25 februari 2021

Beste gemeente,

N.a.v. de persconferentie van 15 februari deelt het CIO (interkerkelijk contact voor overheidszaken) mee dat er versoepelingen mogelijk zijn. Afgelopen donderdagavond 24 februari heeft de kerkenraad hierover met elkaar gesproken.
Als kerkenraad willen we graag zo min mogelijk beperkingen voor de kerkdiensten waarbij we toch rekening willen houden met de zwakkeren onder ons.

Aankomende zondag 27 februari vieren we Heilig Avondmaal met elkaar. Om dit op een veilige, goede en praktische manier te kunnen vieren, houden we aankomende zondagochtend en avond (zoals we gewend zijn) nog 1 bank leeg tussen de zitplekken zodat de diakenen bij het uitdelen van brood en wijn tussen de banken door kunnen lopen. Zij zullen nog een mondkapje dragen om de kwetsbaren onder ons te beschermen.

Verder geldt met ingang van zondag 27 februari:
- Mondkapjes zijn niet meer verplicht bij verplaatsingen
- Er zijn geen belemmeringen meer w.b.t. de gemeentezang.
- Collecteren blijft even zoals het nu gaat (met de emmers bij de uitgang)
- U mag de kerk zelfstandig binnen komen en na de zegen mag u zelfstandig de kerk verlaten. Denk aan de kwetsbaren onder ons bij het verlaten van de kerk.

Met ingang van volgende week zondag 6 maart geldt dat:
- Zij, die graag nog 1,5 meter afstand willen houden of kwetsbaar zijn, kunnen plaatsnemen in alle vakken vóór de pilaren (rondom de kansel, van orgel tot en met koor). In deze vakken zal nog een bank tussenruimte gelaten worden. Houd a.u.b. rekening met elkaar! In de achterste vakken (het verst bij de kansel vandaan) kunnen alle zitplaatsen weer gebruikt worden (zonder tussenliggende vrije banken).

We hopen op gezegende samenkomsten!

Vriendelijke groet,
Uw kerkenraad