Jongerenkring

Eenmaal per maand wordt er een Jongerenkring (20~25+) gehouden in gebouw Diakonia. Deze kring richt zich op de verdieping en verbreding van de leer van de Heilige Schrift en wordt geleid door de predikant.
Tijdstippen worden vermeld in 'De Zaaier' en staan ook in de agenda op deze website.