Zondagschool

Zondagsschool ‘Obadja’
Vanaf de zomervakantie tot aan de meivakantie zijn alle kinderen uit Oude-Tonge elke zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur welkom in Aktivia (Kerkring 18). We hebben 3 groepen; groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6 en groep 7 t/m  8 van de basisschool zitten bij elkaar. We leren een tekst en/of een psalm, zingen een aantal liederen, bidden, er wordt uit de Bijbel gelezen en een Bijbelverhaal verteld. En over het vertelde verhaal maken we een werkje in de vorm van een kleurplaat, puzzel o.i.d. Kortom we zijn een uur met de kinderen bezig om meer te leren van God en Zijn Woord en Hem te loven op kinderlijk niveau.

Met Kerst en Pasen hebben we een gezamenlijke viering in de kerk wat speciaal voor en door jullie georganiseerd wordt. Iedereen is hierbij welkom, ook je vrienden en familie.
En ongeveer 1 keer per jaar organiseren we een uitje, naar een binnen- of buitenspeeltuin.

Voorzitster van de zondagschool is mevr. Anne Dogterom, secretaresse is mevr. Marinke de Vos (Mariniersweg 12, Tel: 643150).