Jeugdclubs

Kinderen op een ontspannende manier in contact brengen met het Evangelie, dat is het doel van het jeugdwerk in Oude-Tonge. Dat doen we door één keer per week (voor de basisschoolleerlingen) of een keer per twee weken (voor de leerlingen van de middelbare scholen) 's avonds bij elkaar te komen in Aktivia (Kerkring 18).
De jeugdclubs zijn onderverdeeld per leeftijdscategorie:

Clubmiddag: groep 3 en 4 van de basisschool
Één keer in de maand op de woensdagmiddag zijn alle kinderen uit het dorp die in groep 3 of 4
zitten welkom in Aktivia.

Meestal is het al gezellig voor we echt beginnen, de kinderen willen hun verhaal even kwijt of ze spelen nog wat met elkaar. Tegen tweeën beginnen we dan ‘echt, door met elkaar bijbelliedjes te zingen, (meestal doen we dit op de beamer, maar ook wel eens zonder) we vragen aan de Heere God of Hij deze middag bij ons wilt zijn en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, soms een heel bekend verhaal voor de één, maar voor de ander totaal nieuw.
Daarna doen we nog iets van een puzzeltje of raadsel wat bij de vertelling past en dan gaan we wat drinken met iets lekkers erbij. Hierna gaan we naar boven, naar de “ knutselzaal”, en dat….is altijd een verrassing wat we nu weer gaan maken. Dan moeten we vaak goed op de tijd letten, want voor je het weet is de middag alweer om. We eindigen met elkaar weer in de benedenzaal, soms zingen we nog een extra lied. En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Om dan met een grote glimlach te zeggen… juf tot de volgende keer.

We hebben club op de volgende woensdagmiddagen:
Zie de kerkelijke agenda

Van 14.00 uur - 15.30 uur in Aktivia.

Contactpersonen: Tanja van den Boogert(tel: 06 18121253) en Carine Meijer (tel: 06 29873723)

Jeugdclubs: groep 5 t/m 8 van de basisschool
Iedere clubavond beginnen we met gebed en zingen we een psalm of een lied uit ‘Op toonhoogte’.
We lezen uit de Bijbel, luisteren naar een Bijbelverhaal en praten er met elkaar over. Uit de "Click" doen we opdrachten die met het Bijbelverhaal te maken hebben. Dit doen we meestal in kleine groepjes zodat alle kinderen aan bod komen en er gemakkelijker gesprekken ontstaan. Daarna is het tijd om creatief aan de slag te gaan. Ook spelen we wel eens een spel of doen we bingo. Veel te snel is het altijd weer tijd om op te ruimen. 

De jeugdclub is onderverdeeld in 2 groepen:
Woensdagavond     19.00u – 20.15u    : Groep 5 en 6 van de basisschool
Dinsdagavond     19.00u – 20.15u    : Groep 7 en 8 van de basisschool

De kosten voor het clubseizoen zijn €15,- (hiermee komt de 50cent per avond te vervallen), dit kunt u betalen aan de clubleiding tijdens de eerste clubavond. Met dit geld kunnen zij dan o.a. knutselmaterialen en andere benodigdheden kopen en organiseren zij aan het eind van het seizoen een gezellige avond/uitje voor de kinderen. Alvast bedankt.

Tienerclubs: klas 1,2 (TC12) en klas 3,4 (TC34) van het voortgezet onderwijs
Wie:
Klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs
Wanneer: 1x in de 2 weken op vrijdagavond
Tijdstip: 19.30u – 22.00u
Waar: TC12 - Aktivia, Kerkring 18, Oude-Tonge  en TC34 - Diaconia
Ben jij tiener en zit je in klas 1 t/m 4? Kom dan eens kijken op de tienerclub. Hier ontmoet je vrienden/vriendinnen van jouw leeftijd en denk je na over wie je bent, wat je gelooft, waarom en hoe. Maar dat niet alleen! Er is ook gezelligheid. De tienerclub wordt op vrijdagavond gehouden, één keer per twee weken.

We hebben 2 soorten avonden:
1) Een gezellige avond waarbij we wat leuks gaan doen. Bijv.: TOV-avond, GZB tienerevent, PKN sportavond in de Gooye, schaatsen etc.
2) Ook een gezellige avond, maar dan is de invulling iets anders. Als leiding bereiden we dan een onderwerp voor. We beginnen de avond met gebed. En hebben we een overdenking. We delen met elkaar wat geloof inhoudt en wat dit voor jou en anderen betekent. De basis is de Bijbel en het werk van de Heere Jezus Christus.
Na de Bijbelstudie geven we de avond altijd nog een gezellige invulling d.m.v. een quiz, spaghetti torens bouwen, rollenspel etc.

Tienerkamp
Één keer in de twee jaar (2023) gaan we gezellig met elkaar op tienerkamp. We doen leuke activiteiten met elkaar en verschillende Bijbelstudies. Door met elkaar activiteiten te doen groei je naar elkaar toe en is het steeds makkelijker om met elkaar Gods woord te bestuderen en samen te bidden.

Wordt je nieuwsgierig? Kom ook eens kijken! Kijken en een keer meedoen kan altijd! Durf jij het aan?

Tot snel!
De tienerclubleiding

Contactpersoon TC12: Jasper Dogterom
Contactpersoon TC34: Chrisjan Visscher

 

De clubactiviteiten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad.   Jeroen v Nieuwaal, jeugdouderling, jeugdouderling@hervormdoudetonge.nl,
Jolynn van Vuuren (secretaris, jovu@protonmail.com),
Willemieke Hout (penningmeester),
Marieke Fase, 
Kees en Carin Bouter en
Chrisjan en Marieke Visscher.