Gebedsbijeenkomst

Gebedssamenkomst Oude-Tonge

gebedSamen bidden is dat nodig?
De voorbede neemt een belangrijke plek in in de zondagse eredienst. We hopen dat u persoonlijk ook vaak de tijd neemt om te luisteren en spreken tot onze hemelse Vader. De bijbel leert ons om onophoudelijk te bidden, alles dus te bespreken met de Heere. Sommige dingen worden niet specifiek bij de voorbede in de kerk genoemd, maar kan zo mooi of noodzakelijk zijn om tijdens de gebedssamenkomst voor te bidden.

In de bijbel zien we op meerdere plekken dat er samen gebeden werd. We lezen dat na de hemelvaart de discipelen, vrouwen en Jezus’ broers vurig eensgezind en volhardend bijeen kwamen om te bidden. Paulus bad ook met mensen samen en leert ons te volharden in het gebed, omdat het een machtig wapen is in de geestelijke strijd is.

Voor wie is het?
Voor iedereen die wil. Er komen jongeren, maar ook ouderen. Er komen mensen uit onze gemeente, maar ook uit verschillende andere kerken om samen te bidden. Het is zo bijzonder om te merken dat kerkmuren of verschillende achtergronden wegvallen als je samen bidt. Je bent één in de Heere wat erg zegenrijk is.

Hoe is de invulling?
We starten om 20.30 uur in Aktivia. Er wordt geopend met een stukje uit de Bijbel, soms aangevuld met een kort stukje uit een boekje of een lied. Daarna willen we danken voor de zegeningen die we ontvangen en bidden voor hetgene waar gebed voor nodig is.
Degene die opent begint en eindigt met gebed, vervolgens is iedereen die wil vrij om (kort) te bidden.
Rond 21.15 sluiten we ongeveer af.

Moet ik hardop bidden?
Nee hoor, er zijn mensen die hardop bidden, maar ook mensen die liever stil in zichzelf meebidden. Daar gaat het ook niet om. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam ben ik in hun midden zegt Jezus.

Wanneer is het?
Iedere eerste woensdag van de maand om 20.30 uur in Activia.
U bent van harte uitgenodigd!

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
1 joh 5:14,15

Hartelijke groet,
Zendings- en evangelisatiecommissie