30 mei

Zondag 30 mei
10.00 uur    ds. M. Kreuk, openbare belijdenis van het geloof
18.00 uur    ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 105: 1
n.m.    Ps. 140: 4

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Kerkradio/geluidsinstallatie

Kinderoppas
Marlotte van Oostenbrugge, Annelien Hokke, Thirza van Heemst, reserve: Erika Meijer

Medeleven
Al een week geleden werd dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5 opgenomen in het ziekenhuis in Rotterdam. Het ging een tijd lang helemaal niet goed met hem. Gelukkig mocht er enige verbetering optreden en kon hij onlangs weer terugkeren in zijn eigen huis. De heer Hoegee is, zoals velen zullen weten, ernstig ziek. Laten wij hem en zijn vrouw opdragen in onze gebeden. En wat is het groot wanneer in ons hart het vuur van Gods liefde en genade mag zijn aangestoken. Diep van binnen mag je dan weten dat de HEERE zich aan jou verbonden heeft, en dat Hij goed is voor ieder die zich als een depositum in Zijn hand legt. Dan blijft verwondering over. Mag het vuur van Gods liefde warm branden in uw beider hart! Jan Koert, Kerkring 48, kreeg goed bericht naar aanleiding van de onderzoeken. De oorzaak van zijn ongemakken is onschuldiger dan werd gedacht. Wij danken de HEERE, en hopen en bidden dat ook wat verder nog gedaan zal worden, zal bijdragen aan Jans herstel. Blijdschap en hoop vullen zijn hart. Laat jouw oog maar op de Heere Jezus zijn, de grote Heelmeester! De heer Looij, Kolfweg 3, kreeg te maken met vocht in zijn benen. Daar is beleid op gemaakt. We hopen dat dit mag worden gezegend. Gelukkig kan hij nog lopen. Door de goedheid van de HEERE mocht hij de laatste tijd de kracht hebben om in de avonddiensten naar de kerk te komen. Zijn grote wens is dat dit opnieuw mogelijk zou zijn. Maar de HEERE kan ook tot hem spreken in zijn eigen huis. En wat een genade dat het vuur van Gods Geest zich in zijn leven verdeelde! Het kwam via zijn vrouw, en het mag ook branden in zijn eigen hart. Wij prijzen God en bidden om een goed herstel.

Belijdenisdienst
Zondag hopen we opnieuw te beleven dat een mooi getal van catechisanten het geloof in de Heere Jezus Christus mag belijden, in het midden van onze gemeente. Het is na anderhalf jaar corona-kerkzijn helemaal geen vanzelfsprekendheid, dat dit nu gebeurt. We kunnen alleen maar zeggen: wat een goedheid van de HEERE, voor hen en ook voor ons allen, dat dit in hen mag leven! Laten we allemaal in onze gebeden veelvuldig aan hen denken. Dat de HEERE de boze met zijn aanvechtingen van hen weert. En dat Hij ze met Zijn heilige Geest vervult. ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’! (Handelingen 2:17). Dat hun harten mogen branden, omdat het vuur van Gods liefde erin wordt uitgegoten, als lava! En dat zij en wij allen een dienst mogen beleven tot eer van Gods Naam, tot versterking en bemoediging van onze harten, en dat het ook anderen mag aansteken, om in deze weg te gaan!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Begroeting na afloop
Geliefde leden van onze gemeente. Omdat we blij zijn met het feit dat een mooie groep mensen belijdenis van het geloof wil afleggen, en we hen allen van harte gunnen dat er familieleden en vrienden getuige kunnen zijn van wat zij mogen uitspreken in de dienst, zullen we het getal van aanwezigen eenmalig iets verhogen, met inachtneming van de coronaregels. Maar doordat we hierin ook niet te ver willen gaan, zal er voor u als leden van de gemeente helaas geen ruimte zijn om ook naar de kerk te komen. We hopen dat u hiervoor begrip zult hebben. Wel zouden we het, alweer met het oog op de belijdeniscatechisanten, op hoge prijs stellen wanneer velen van u en jullie na afloop van de dienst naar gebouw Diaconia zouden willen komen, om hen aldaar te begroeten en hen uw goede wensen toe te voegen. We hopen dat op deze manier iets van het vuur van Gods Geest in ons midden voelbaar zou mogen worden, in onderlinge betrokkenheid. Mogen we u vragen om, wanneer u naar Diaconia komt, uzelf aan te sluiten bij de rij die dan gevormd zal worden, en daarbij steeds de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Tenslotte willen we u vragen met ons te bidden om zegen over deze dienst! Uw kerkenraad

Bibliotheek
De bibliotheek mag weer open! Met in achtneming van de regels. Op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. Vrijdagmorgen bent u ook van harte welkom, maar dan vooraf graag een afspraak maken. Via mail: j.c.klem@kpnmail.nl of telefonisch 06-12331123. We hopen dan al onze "oude" klanten en uiteraard ook "nieuwe" weer te zien!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving 2x€20,- voor de kerk, €10,- voor de kerk, €10,- voor Uzon en €10,- voor het verjaardagsfonds. Heel hartelijk dank voor al deze gaven!