3 + 10 juli

Zondag 3 juli
10.00 uur    ds. B. Visser, Woerden
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zondag 10 juli
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 52: 5 en 6
n.m.    Psalm 53: 1 en 5
10 juli
v.m.    Psalm 55: 7 en 9
n.m.    Psalm 56: 4 en 5

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. VBC
10 juli
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw 3. Eilandelijk evangelisatiewerk

Kinderoppas
Anne Dogterom, Marith Boom, reserve: Lyke Buscop, Marlotte van Oostenbrugge
10 juli
Willemijn van Delft, Noëmi van Delft, reserve: Anna van den Boogert, Ellen van de Linde

Weeksluiting
1 juli     ds. G.J. Anker, orgel: dhr. W. van Wijngaarden
8 juli    ds. M. Kreuk, orgel: dhr. M. Saarloos

Medeleven
Mevrouw J. Schaap verblijft in hospice Calando. Het is verdrietig dat dit zo moet zijn. Laten we bidden dat onze God haar nabij is, in Zijn Zoon de Heere Jezus. Ook denken we in ons gebed aan haar kinderen en kleinkinderen. Mw. Gerda Mourik-Wouters, Zuiddijk 61a 144, kreeg het slechte bericht dat zij opnieuw ziek blijkt te zijn. Hopelijk zal zij binnenkort een operatie ondergaan, en daarna zullen er opnieuw pijnlijke behandelingen volgen. Dit is een grote teleurstelling! Laten we als gemeente veel voor Gerda bidden, dat haar leven mag worden gespaard, en dat zij kracht mag ontvangen om alles te volbrengen. En laten we dan ook denken aan Jan en de kinderen, en aan mw. Wouters, de moeder van Gerda (Zuiddijk 61a 142). Mw. Jolanda Spoor-Biesheuvel, Mariniersweg 21, heeft onlangs een operatie ondergaan waarbij een stent is aangebracht in één van de aderen bij haar hart. Het is heel fijn dat deze operatie kon worden uitgevoerd. Jolanda is dankbaar dat de HEERE haar heeft gespaard! We hopen dat zij goed mag herstellen en bidden haar, samen met Marcel en de kinderen, veel sterkte en zegen toe. Mw. D. van Heemst-Jonker, Rooseveltstraat 7, hoopt deze week uitslag te krijgen van een scan die onlangs werd gemaakt. We hopen en bidden dat de uitslag gunstig mag zijn. Onze God zij u nabij. Mw. Osseweijer-Kamp is tijdelijk opgenomen in zorgcomplex Simeon en Anna, kamer 737, Strevelsweg 350, 3075 AW Rotterdam. We hopen van harte dat zij daar mag herstellen. Laten we in onze gebeden veelvuldig aan mw. Osseweijer denken. Onze God zij u nabij!

Jubileum
Op 7 juli hoopt het echtpaar Jan en Hannie Verduin-de Blaeij, Oostdijk 5, 50 jaren te zijn getrouwd.  Dit is een bijzonder feit. Om het Bijbels te zeggen: een dag die door de HEERE is gemaakt (Psalm 118:24). Hij deed uw paden kruisen, toen u jonger was. Hij heeft u al die jaren door voor en met elkaar bewaard, soms ook door crises in uw gezondheid heen. Hij schonk u kinderen en kleinkinderen. En Hij schenkt u de liefde in het hart, die bij het klimmen van de jaren niet minder wordt, maar alleen maar méér. En dan begrijp je ook de andere woorden uit de genoemde tekst: ‘Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn!’ Niet dat er in de afgelopen jaren geen zorgen zijn geweest, die waren en zijn er wel degelijk. Maar wat is het groot, wanneer dan de Heilige Geest in je hart mag zijn, en je samen mag zien op Hem in Wie alleen ons leven is, en met Wie ons alle dingen worden geschonken, die wij maar nodig hebben. Als gemeente zijn we ook heel blij dat Jan onze diensten al vele jaren op het orgel begeleidt. Wat een gave dat je ons mag brengen tot lof van God! Graag wensen we jullie met allen die bij jullie horen een heel goede dag en nog veel goede jaren samen, onder de hoede en zegen van de HEERE.

Complot-denken
In een nieuw nummer van tijdschrift Zicht staan allemaal leerzame artikelen te lezen over het complot-denken dat de laatste jaren nogal om zich heen gegrepen heeft. In één van die artikelen wordt ook een link gelegd met het negende gebod, het gebod dat aan de beurt is om te behandelen. Ik hoop hier zondagavond aandacht aan te geven. Kom ook!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Koffiedrinken
Beste bezoekers en gemeenteleden. Zondagmorgen 3 Juli bent u van harte welkom na de dienst voor een kop koffie, thee of iets fris met iets lekkers erbij, in het koor van de kerk. Met vriendelijke groet, de zending - en evangelisatiecommissie.

Vrouwenochtend
Op woensdag 6 juli willen we weer een Summer-event organiseren.  Een ontmoeting bij een open Bijbel in de openlucht. Deze keer in de tuin van Petra Fase aan de Langeweg 31. We gaan ons verdiepen in het nieuwe thema van het komend seizoen. Dan vragen de psalmen onze aandacht. We hopen dat het nieuwe Bijbelstudienummer in de laatste week van juni (week 26)  bij jullie bezorgd is. We willen ons dan gaan verdiepen in de inleiding ervan. Als het nieuwe nummer nog niet verschenen is, staat Bijbelstudie 9 uit de Bijbelstudiebundel van het afgelopen seizoen op het programma. Kolossenzen 3:1-17 – “Het verborgen Koninkrijk woelt alles om “, vraagt dan onze aandacht en sluit mooi aan bij de preken over de Heilige Geest die we in de laatste weken gehoord hebben. Alleen bij goed weer gaat deze event door! Aanmelden vinden we fijn. Doe dat bij Alinde T:642895 of via de app. We hopen weer op een gezegende ochtend met elkaar.

Gebedssamenkomst
Op woensdag 6 juli hopen we weer samen te komen voor de maandelijkse gebedssamenkomst in Aktivia om 20.30 uur. Iedereen hartelijk welkom!

Jubileum Noorderlicht
Beste gemeenteleden, het Noorderlicht in Rotterdam viert haar 10-jarig bestaan op 2 en 3 juli. Op 3 juli is er een dienst in Rotterdam, waarin men God wil danken voor alles wat in de afgelopen jaren ontvangen is. Op 2 Juli is er een inspiratie-dag voor mensen uit andere kerken (voor deze dag is aanmelding mogelijk). Ook worden er 10 projecten georganiseerd voor stadsbewoners die het moeilijk hebben, om die daadwerkelijk te helpen. Vanaf het begin tot op heden zijn we als gemeente van Oude-Tonge betrokken bij het Noorderlicht, zowel praktisch als financieel. Waar we u allen dan ook hartelijk voor willen bedanken! Inmiddels is het Noorderlicht uitgegroeid tot 3 locaties: Prinsekerk (Blijdorp), Oranjekerk (Hillegersberg-Schiebroek), Oude Kerk (Charlois). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Noorderlicht: noorderlichtrotterdam.nl onder het tabblad Nieuws. Hartelijke groet namens de Zending - en evangelisatiecommissie.

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20 voor ‘Waar het meest nodig’. Heel hartelijk dank voor uw gaven!