27 juni / 4 juli

Zondag 27 juni
10.00 uur    ds. M. Kreuk, bediening Heilige Doop
18.00 uur    ds. K. Timmerman

Zondag 4 juli
10.00 uur    ds. J.H. Reijm, Rotterdam
18.00 uur    ds. A.L. Molenaar, Bruinisse

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 65: 1
n.m.    Ps. 144: 4
4 juli
v.m.    Ps. 66: 1
n.m.    Ps 145: 1

Collecten

27 juni
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud orgel 3. Stichting Chris en Voorkom!
4 juli
1.Eredienst/pastoraat 2. Vakantie Bijbel Club

Kinderoppas
Bonita Bevelander, Lyke Buscop, Rianne de Vos, reserve: Eelkje Bouter
4 juli
Eveline Bouter, Noémi van Delft, Joanne Westdorp, reserve: Anna van den Boogert

Medeleven
Nadat dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, was teruggekeerd uit het ziekenhuis, moest hij daar opnieuw worden opgenomen. Dat hij steeds weer naar het ziekenhuis moet, geeft iets aan van de broosheid van zijn conditie.  Verdriet en zorg vervult onze harten. We hopen en bidden dat de rust mag weerkeren en dhr. Hoegee, samen met zijn geliefde vrouw, versterking mag ontvangen.
Ook mw. D. van Heemst, Rooseveltstraat 7, werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment van schrijven zijn de zorgen groot. Het is te hopen dat de artsen snel een diagnose kunnen stellen en dan hopelijk ook beleid kunnen maken, tot haar herstel. Intussen weten we dat we hierin afhankelijk zijn van de HEERE alleen. Laten we Hem veelvuldig bidden om Zijn barmhartigheid. Mirjam Westdorp, Crispijn 37, mocht samen met Hannah thuiskomen uit het ziekenhuis. Het is heel fijn dat dit zo betrekkelijk snel toch al mogelijk is. Zoals jullie kaartje ook zegt: ‘U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen’ (Ps 86:10). Mocht die God van wonderen Hannah bewaren en Mirjam versterken. We wensen jullie van harte veel zegen.

Geslaagd
Opnieuw zijn er enige geslaagden te vermelden. Deze keer zijn het Gert van den Doel, Langeweg 10, Annelien Hokke, Mariniersweg 36, en Jenske Knops, Neptunuslaan 68, die een goed bericht kregen. Graag willen we hen hiermee van harte feliciteren! Het geeft een vreemde soort spanning, dat wachten op de uitslag. Tot het laatste moment denk je: stopt er een auto? Maar als er dan géén auto stopt, dan weet je: het is goed. En wij geloven, dat we hierin ook de zegen van de HEERE mogen ontvangen. Ons verstand is een werk van Zijn hand. Wij danken Hem! En wij bidden Hem, dat Hij jullie ook verder nabij zal zijn, en zal helpen op de weg die je mag gaan. En dat ook jullie tot zegen mogen zijn!

Doopdienst
Aanstaande zondagmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan twee jonge kinderen van onze gemeente, namelijk aan Mozes van Delft, Schoolweg 2, Zuidzijde, en Willemijn Munters, Langeweg 23. In het water van de Doop komt de HEERE laten zien dat Hij Zich aan ons en ook aan onze kinderen wil verbinden, om ons tot een God te zijn, en om ons tot Zijn volk te maken, de schapen die Zijn hand wil weiden. Laten we bidden dat we de stem van de Goede Herder mogen horen, en ook Zijn Aangezicht ‘in gunst tot ons gericht’ mogen zien!

Afscheid
Op zondag 4 juli hoopt ds. Van Assen afscheid te nemen van onze buurgemeentes. Omdat ik ben verzocht consulent te worden, hoop ik de afscheidsdienst bij te wonen. Er komt een einde aan een periode van fijne collegiale verbondenheid, trouwens ook met dominee Hoolwerf die dezelfde zondag afscheid neemt. We wensen de beide broeders van harte veel zegen in de bewogen diensten, en ook in de nieuwe gemeente waar de HEERE hen roept. Als we gaan in de weg van de HEERE, mogen we hopen op Zijn nabijheid. In het houden van Gods geboden ligt een groot loon! (Ps 19:12).

Dank
We mochten veel medeleven ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor! Het heeft ons goed gedaan. Met hartelijke groet, ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Weeksluiting Ebbe en Vloed
Nadat de weeksluitingen in Ebbe en Vloed lang geen doorgang hebben kunnen vinden, is er vrijdag 25 juni vanaf 18.45-19.30 weer een weeksluiting. Na de weeksluiting drinken we nog koffie met elkaar. We hopen u hier weer te ontmoeten. Ouderling J.J. van Nieuwaal

Examen Hans van Heemst
Onze organist Hans van Heemst, Rooseveltstraat 11, voerde op 16 juni zijn Bachelor-eindexamenconcert uit op het beiaard van de toren van Goedereede. Na afloop kreeg hij van de jury te horen, dat hij was geslaagd en toegelaten tot de Master-opleiding. Een unieke prestatie! Mede namens kerkenraad, college van Kerkrentmeesters en de beide andere organisten willen we Hans hiermee van harte feliciteren!

Collecte stichting Chris en Voorkom!
Stichting Chris inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s. Ook wordt een luisterend oor geboden aan opvoeders die contact willen met een coach over zorgen of problemen binnen de opvoeding. Via Voorkom! worden kinderen en tieners voorgelicht over middelengebruik. Dit gebeurt door het verzorgen van preventielessen voornamelijk op scholen. De collecte wordt van harte aanbevolen!