23 mei

Zondag 23 mei
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. N.A. Donselaar, Stad a/h Haringvliet

Maandag 24 mei
9.30 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    L. 192 : 1
n.m.    Ps. 67 : 2
24 mei
v.m.    L. 198 : 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw 3. GZB Fam. De Groot
24 mei
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw

Medeleven
In de voorbede dachten we aan mw. Dicky van Heemst, Rooseveltstraat 7. Zij werd enige dagen opgenomen in het ziekenhuis wegens haar bloedwaarden. Men kwam een ontsteking op het spoor, die intussen wordt bestreden. We hopen van harte dat de ontsteking zal verdwijnen. En bidden u samen Gods gedurige nabijheid toe. ‘Want bij U is de bron van het leven, in Uw licht zien wij het licht’ (Ps 36:10)!

Jubileum
Op 18 mei mocht het echtpaar Buscop-van den Boogert, Handelskade 49, gedenken dat zij 45 jaren zijn getrouwd. Ook voor u beiden geldt dat dit een voorrecht is, dat niet vanzelf spreekt, en waarvoor we onze God van harte mogen danken! Wie broeder Cor ontmoet, hoort al snel de verhalen die hij kan vertellen over de wonderlijke dingen die hij soms mocht beleven op de vele buitenlandse reizen die hij mocht maken voor zijn werk. Daarin heeft hij verscheidene malen de leiding van onze God mogen ervaren. Dan is het letterlijk waar: ‘U bent met al mijn wegen vertrouwd’! Op de wegen waarin de HEERE u leidde, mocht u ook Arja ontmoeten. En iedereen die Arja een beetje kent, weet hoezeer zij bij Cor past. Al was het maar om de tomeloze inzet waarmee ook zij vaak bezig mag zijn, niet in het minst ten behoeve van onze gemeente. Beste broeder en zuster, wat zijn we als gemeente blij om het vele dat u hebt mogen doen, en nog steeds doet, voor ons allen. Nu dan pensioneren, op een prachtige nieuwe plek aan het havenkanaal. We hopen dat u daar nog lange tijd zegen mag ontvangen en tot zegen mag zijn, voor allen die bij u horen en ook voor allen die u ontmoet. En dat in de hoede van de Heere Jezus Christus!

Belijdenis van het geloof
Op dinsdag 16 mei hadden we een ontmoeting met de  catechisanten die hebben aangegeven belijdenis van het geloof te willen afleggen. Het is een goede ontmoeting geworden en de kerkenraad heeft met blijdschap in hun voornemen ingestemd. Hierbij maken we u hun namen bekend. Het gaat om:

    • David Ben-Marcus (David) Bijloo, Kruisweg 3256 AJ Achthuizen
    • Adry Ina van den (Yasmine) van den Boogert, Van Halenstraat 56, 3255 BN Oude-Tonge
    • Menno Hendrik Christoph (Menno) Evers, Molendijk 8, 3249 AP Herkingen
    • Ricardio de Penning, Schoolstraat 40, 3255 AV Oude-Tonge
    • Valentino de Penning, Schoolstraat 40, 3255 AV Oude-Tonge
    • Luciëlla de Penning, Schoolstraat 40, 3255 AV Oude-Tonge
    • Matthias Willem (Matthijs) Verloop, C. de Vosstraat 7, 2771 HZ Boskoop
    • Miranda van der Schaft, Grevelingenhout 110, 4311 NL Bruinisse
    • Marrigje (Marieke) van der Sluijs, Uranusweg 29, 3255 TS Oude-Tonge

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Het was steeds heel goed om met elkaar in gesprek te gaan, ook met nog een aantal anderen dat heel trouw heeft meegedaan. Dankbaar waren we hierbij ook om de inbreng van Miranda van der Schaft. Miranda is enige tijd geleden tot geloof gekomen. Zij zal bij haar belijdenis ook het teken en zegel van Gods verbond ontvangen in de Heilige Doop. Het is heel bijzonder dat zij en dat wij dit allemaal samen mogen beleven! Laten we onze God steeds zoeken in ons gebed opdat alle catechisanten mogen worden vervuld met Gods Heilige Geest, zodat zij met vrijmoedigheid hun geloof in het midden van de gemeente mogen belijden. De belijdenisdienst hopen we te houden op zondagmorgen 30 mei. In de Zaaier van volgende week leest u hierover meer.

Gemeenschap
Er komen opnieuw hoogtijdagen aan voor Gods kerk. Door de kracht van Gods Geest alleen zoeken wij de dingen die boven zijn. Mocht Gods Geest in een rijke mate worden uitgestort in de harten van velen. Dan mogen wij de gemeenschap beoefenen met de verhoogde Heere Jezus Christus en met God Zijn Vader, en dan mogen wij ook spreken tot heerlijkheid van Zijn Naam!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

VBC-tasje
Hoi allemaal! Waren de koekjes lekker? Nu is dan de laatste envelop aan de beurt. Ik hoop dat jullie de enveloppen leuk vonden, en nog meer van de Heere Jezus hebben geleerd. Nog 1 keer mogen jullie knutselen, de uitstorting van de Heilige Geest: Pinksteren. Heel veel plezier!  En we hopen jullie van de zomer weer te zien! Groetjes, VBC-team

Collecte familie de Groot
Ds. Peter de Groot en zijn vrouw Jeannette zijn door de GZB uitgezonden om te dienen in de kerk van Zuid-Soedan. Door de burgeroorlog in Zuid-Soedan verblijft de Anglicaanse kerk van Kajo Keji al jaren in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Jeannette zet zich daar in voor betere gezondheidszorg voor moeder en kind. Ze organiseert trainingssessies in het kamp waar jonge vrouwen worden toegerust. Op hun beurt delen deze vrouwen de kennis in kleine groepen in hun kerk of buurt. Kajo-Keji Christian college, waar Peter (toekomstige) predikanten opleidt, groeit ondanks de moeilijke omstandigheden. In maart 2021 mochten ruim 20 studenten hun theologie diploma in ontvangst te nemen. Aanbevolen!