14 maart

Zondag 14 maart
10.00 uur    ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
18.00 uur    dr. E.E. Bouter, Hendrik-Ido-Ambacht

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 53: 1
n.m.    Ps 131: 3

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. GZB Familie de Groot

Medeleven
In de afgelopen week heeft mw. Verduin-de Blaeij, Oostdijk 5, een operatie ondergaan waarbij er een stand is geplaatst in één van haar kransslagaders. U zult begrijpen dat alleen al het feit dat dit nodig was geworden, veel betekent, en ook veel teweegbrengt in het gemoed. Maar gelukkig mocht de operatie voorspoedig verlopen, en mocht Hannie alweer snel in Oude-Tonge terugkeren. We zijn hier samen met de familie Verduin dankbaar om. En we hopen en bidden dat de bewaarder van Israël Zijn genade en goedheid ook aan Hannie zal bewijzen. Graag wensen we u een goed herstel! Mw Both-de Boed, Neptunuslaan 53, verblijft met een coronabesmetting in het ziekenhuis in Dirksland. Gelukkig mocht haar situatie zich daar wat stabiliseren, al blijft zij zeer kwetsbaar. Laten wij haar op gebedshanden dragen en aanbevelen in de hoede en zorg van de Heere Jezus Christus. ‘Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’!  Ook mw. van den Berge-van Loon, Neptunuslaan 43, is besmet geraakt met het virus. Gezien haar hoge leeftijd heeft dit ook zorgen gegeven. Maar gelukkig lijkt zij intussen al wat te mogen opknappen. We zijn hier samen met mw. van den Berge heel dankbaar om. En we bidden dat het herstel mag doorzetten. Zondag mocht ze de kracht hebben om, met instemming en tot versterking van het hart, naar de bediening van het Woord te luisteren. ‘Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede’! (Ps. 119:165). Ook denken we in onze gebeden aan de andere gemeenteleden en dorsgenoten die door het virus zijn getroffen.


Catechisaties
Op maandag 15 maart gaan de catechisaties verder. De jongste groep komt bij de L van Liefde. Eén van de mooiste woorden in de Bijbel. Wat is nu échte liefde? De tweede groep is door het boekje heen. Ik ga iets bijzonders voor ze verzinnen. De derde groep komt toe aan het zevende gebod. Heel belangrijk in onze tijd vol digitale erotiek, vol veranderende seksuele moraal. In de Bijbel is het huwelijk een belangrijke instelling. We hopen dat samen op het netvlies te krijgen. Groep vier buigt zich over de tweede bede: Uw Koninkrijk kome! Mag ik verzoeken om het gebed van ouders en gemeenteleden?

Zondagschoolverlaters
Ik heb even geaarzeld: moeten we kort voor het einde van het catecheseseizoen nog beginnen met de catechisatie voor de zondagschoolverlaters? Omdat ik merkte dat kerkenraad en ouders het toch wel op prijs stellen, lijkt het mij uiteindelijk toch wel goed om er een start mee te maken. Daarom wil ik de jongeren, die nu nog in groep acht zitten, maar volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan, uitnodigen om komende maandag, 15 maart, van half vijf tot kwart over vijf naar Diaconia te komen! Dan maken we kennis, en beginnen we aan onze eerste les.

Verkiezingen
Op 17 maart zullen er Tweede-Kamer-verkiezingen worden gehouden. Het lijkt me van belang dat we hier als christenen aan deelnemen. Het zal goed zijn dat er mensen in het parlement te vinden zijn die Gods Woord kennen en van daaruit proberen te spreken in verband met alles wat maar speelt in de samenleving. Ik zal de uiteindelijke keuze graag aan u allen overlaten. Maar misschien mag ik hier wel opmerken dat politieke partijen die niet vrij zijn van antisemitisme onze stem beter niet kunnen krijgen. ‘Ik zal zegenen, wie u zegenen’ sprak de HEERE tot Abraham (Gen 12:3). Ik wens u allen wijsheid. En laten we bidden voor ‘allen die hooggeplaatst zijn’ en zullen worden, ‘opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid’ (I Tim 2:2).

Met hartelijke groet,
ook namens Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Gemeentezang
Naar aanleiding van nieuw beleid vanuit de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad besloten de gemeentezang in onze eredienst weer te hervatten. Afgelopen zondag hebben enige broeders van de kerkenraad het zingen gestalte gegeven. In de komende weken zal er ook weer gelegenheid zijn voor gemeenteleden om hieraan deel te nemen. We denken het zo te doen dat er steeds twee kerkenraadsbroeders zijn en ook steeds twee gemeenteleden die zingen. Momenteel zoeken we naar mogelijkheden om het geluid van de zangers wat te versterken, zodat het ook thuis beter te volgen zal zijn. Moge de lofzang van onze gemeente, in het kerkgebouw en ook in de huiskamers, strekken tot meerdere eer van onze God!