13 juni

Zondag 13 juni
10.00 uur    ds. M. Kreuk, bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur    ds. M. Kreuk, bediening en dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 63: 1
n.m.    Ps. 142: 4

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Vereniging Op weg met de ander

Kinderoppas
Margreet van Maanen, Josephine van Maanen, Celia Meijer, reserve: Ellen van der Linde

Medeleven
We dachten in onze gebeden aan Marieke van der Sluijs, Uranusweg 29, en haar aanstaande echtgenoot Bastiaan. Heel onverwacht overleed de moeder van Bastiaan, op de leeftijd van 58 jaar. Dit is een heel verdrietig verlies. Er zijn geen woorden, voor wat een moeder betekent in je leven. Hoe moeilijk, dat je die dan zo opeens moet missen. We bevelen Bastiaan en zijn familie en Marieke aan in de gebeden van de gemeente. Ook dachten we aan Jan Koert, Kerkring 48. Jan kreeg te horen dat bij hem kanker is vastgesteld in één van zijn nieren, met uitzaaiingen naar de lever. Het is een verpletterende boodschap, die een donkere schaduw brengt over alles. Binnenkort hoopt Jan te vernemen of er nog iets aan kan worden gedaan. Zeer bijzonder is dat de Heilige Geest van God zijn hart heeft gevonden en vervuld. Zodat hij door alle tranen heen het oog mag slaan op de Heere Jezus Christus. De Heere is mijn Herder, zei Jan, en het was in zijn ogen te zien! Laten we allen veel voor Jan bidden. Deze week moest ook mevrouw de Vos-Koert, Emmastraat 17, worden opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie. Hier gaat een periode van ongemak aan vooraf. En een operatie is voor niemand een kleinigheid. Wat gelukkig als het oog dan op de grote Goede Herder mag zijn, de Heere Jezus Christus. Dan wordt het waar: ‘Mij zal niets ontbreken’. Moge onze God u nabij zijn met Zijn goedheid in Zijn Zoon, en u een goed herstel geven. Mirjam Westdorp, Crispijn 37, werd opgenomen in het ziekenhuis omdat er zorgen rezen rond het kindje dat zij mag dragen. Eerder al moesten Mirjam en Hubèrt vernemen dat één van beide kindjes die werden verwacht, bleek te zijn gestorven. Laten we nu samen het andere kindje opdragen tot voor de troon van Gods genade, opdat het in Zijn machtige Vaderhand geborgen mag zijn. En, kon het zijn, opdat Mirjam en Hubèrt het straks ook in de armen mogen sluiten. Moge de HEERE jullie met Zijn zorgen nabij zijn. Tenslotte deden we ons gebed voor Charlotte die deze week weer hoopt terug te keren in Nederland. We hopen op en bidden om een behouden reis en een goede en fijne periode ‘thuis’.

Geboren
Op 27 mei is in het gezin van Tim en Elkse Hanenberg, Oudelandsedijk 14, een dochtertje geboren. Het meisje kreeg de namen Jannetje Maria en zal Evy worden genoemd. Wat is het fijn dat jullie Evy mochten ontvangen! Opnieuw werd er een groot geschenk aan jullie zorgen toevertrouwd. Zoals het kaartje ook zegt: ‘Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, alleen Hij Die jou heeft gegeven’! Ja de HEERE kent alle kinderen bij name. Ook al Evy’s wegen zijn bij de HEERE bekend. We hopen van harte dat zij dat op een dag zelf ook mag ontdekken. Om dan ook vol vreugde en goede moed aan de hand van de HEERE te wandelen. Graag feliciteren we Tim en Elske, en natuurlijk ook Nina, Lieke, Wim en Pieter, en de verdere familie met de geboorte van dit lieve meisje. Vier broers en zussen, wat zal ze verwend worden! Veel vreugde en zegen gewenst.

Jubileum
Op 14 juni hoopt de familie Kreeft-Vervloet, ’t Getij 93, een zeer bijzondere dag te beleven. Zij hopen dan namelijk 75 jaar getrouwd te zijn! Dit is een unicum, het komt maar heel weinig voor. Hoe groot is de genade van de HEERE Die u dit samen verleent. Wij staan versteld, en wij prijzen Hem! Onlangs vertelden de beide mensen hoe het is gekomen. Mevrouw Kreeft bracht vanaf de Langstraat, waar zij toen woonde, de allereerste Zaaiers rond, in het buitengebied. En? De heer Kreeft kreeg haar toen al in het oog. Waar de Zaaier al niet goed voor is! Wel beginnen de jaren zo langzamerhand hun tol te eisen. Maar wat gelukkig als je dan mag weten dat de Heere Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is, en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Bij Hem is uitkomst in de grootste nood, bij Hem is eeuwig leven. Moge onze God u Zijn zegen schenken, in Hem! En graag wensen we u een heel fijne dag.

Welkom
Op de Neptunuslaan 64 zijn André en Petra Heuvelman komen wonen. Intussen zijn zij al een tijdje trouw opgekomen naar onze kerk. Onlangs gaven ze aan, graag lid te willen worden van onze gemeente. We vinden dit heel fijn, en heten jullie van harte welkom in ons midden! Een nieuwe woning, een nieuw dorp, een nieuwe gemeente, het zal best even wennen zijn. Maar jullie mogen weten, dat waar de Schriften opengaan,  ‘de eeuwige God’ ons tot een woning is, en Zijn ‘eeuwige armen’ ons dragen. Laten we hopen en bidden dat de HEERE God jullie zo steeds zal vinden met Zijn Woord en met Zijn goedheid. En dat je dan goede en gezegende jaren mag hebben!

Hebreeën
Zondagmorgen hoop ik te spreken uit Hebreeën 4:16, zondagavond wellicht uit Hebreeën 6:1!
Tot zondag!
Ds. M. Kreuk

Bediening Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal – zo de HEERE wil en wij leven - het Heilig Avondmaal worden bediend, in zowel de morgendienst als de avonddienst. De avonddienst zal in het teken staan van de dankzegging. U zult allemaal worden uitgenodigd via de kerktijd-app. Mocht u vóór aanstaande zaterdag nog geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch één van beide diensten willen bijwonen, meldt u zich dan bij ouderling Meijer (tel: 06-23281991). De leden van onze gemeente die vanwege het gevaar voor hun gezondheid niet naar het kerkgebouw kunnen komen, maar wel aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen, kunnen zich melden bij hun wijkouderling. Bij hen zal brood en wijn worden thuisbezorgd, zodat zij op deze wijze toch kunnen deelnemen. Adresgegevens vindt u op de website van onze gemeente.

Censura Morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal zal er Censura Morum worden gehouden op donderdag 10 juni 19.30 uur in gebouw Activia. Wie vragen of bezwaren heeft bij belijdenis of wandel van gemeenteleden, kan zich dan tot de kerkenraad wenden.

Collecte ‘Op weg met de ander’
De vereniging ‘Op weg met de ander’ is een christelijke belangenbehartiger van en voor mensen met een beperking. De vereniging biedt hulp bij het opzetten van woon- en logeervoorzieningen met een christelijke identiteit, organiseert lotgenotencontact, houdt ontmoetingsdagen, en ontwikkelt catechesemateriaal voor de doelgroep. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. We bevelen de collecte van harte bij u aan!