11 april

Zondag 11 april
10.00 uur    ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
18.00 uur    ds. A.L. Molenaar, Bruinisse

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 56: 5
n.m.    Ps. 134: 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Past. Diac. Centr. De Herberg

Medeleven
Gerda Mourik, Zuiddijk 61a.144, kreeg een ongunstig bericht uit het ziekenhuis. De weggenomen poliepen bleken kwaadaardig te zijn. Gelukkig kan Gerda hierom behandeld worden, met de goede hoop op herstel. Maar wel slaat de schrik je om het hart. Laten we onze gebeden voor Gerda vermeerderen, in de hoop dat onze God steeds dichtbij haar is en haar zal bewaren. Zondag deden we voorbede vanwege de ziekenhuisopname van Lencor Beijer, Voorstraat 32. Gelukkig mocht Lencor snel weer huiswaarts keren. Maar het volledige herstel zal nog wel enige tijd nodig hebben. Laten we Lencor en Jorieke en de jongens opdragen in onze gebeden. Dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, draagt een ernstige ziekte bij zich. Hierdoor is het perspectief in zijn leven veranderd. Maar onze broeder is niet zonder hoop. Waar de gekruisigde Heiland de diepste duisternis ten behoeve van ons zondaars doorstond, tot verzoening van onze schuld, daar riep opgestane Vorst van het leven het Zijn gemeente als geheel toe: ‘Vrede zij ulieden’ (Lucas 24:36). Zalig is hij die zich op grond van het werk van de Heiland mag voegen in Diens overgave aan het kruis: ‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. Als een depositum, dat je in bewaring geeft bij Hem, Die er over waken zal! Onze God zij u met Zijn vertroosting nabij.

Belijdeniscatechese
Op dinsdag 13 april hopen we opnieuw belijdeniscatechese te houden. Zeer waarschijnlijk zal dit de laatste reguliere avond zijn. We hopen dat we u binnenkort meer kunnen melden over een voorgenomen belijdenis-dienst. Draagt u de catechisanten op in uw gebeden?

De gang van een kreupele
In een preek over Lucas 24:1-11 merkt dr. Kohlbrugge op dat het Evangelie hier in zijn gang wel lijkt op ‘een kreupele of verminkte’. Niet dat de Heere Jezus in Zijn opstanding geen kracht heeft, integendeel. Maar het Evangelie dringt maar zo langzaam tot de mensen door. Ook de Emmaüsgangers worden door de Heere Jezus als ‘tragen van hart’ aangeduid, omdat ze niet geloven wat de profeten hebben  gesproken. Ja er gaat wel wat tijd overheen, voordat de heerlijke werkelijkheid van de opstanding van de Verlosser in de harten van de mensen in geloof wordt ontdekt. En zo is het met ons mensen van vandaag vaak ook. Intussen zet de Heere Jezus dan wel alle middelen in, om het zover te krijgen. Hij wijst de mensen op de vervulling van wat de Schriften over Hem hebben verteld. En uiteindelijk komt Hij Zelf om vrede te brengen in de harten. Zondag zal het Evangelie weer worden verkondigd. Welke gang zal het onder ons dan maken? Een goede ontvangst vraagt van ons aandacht voor wat het Woord zegt. En overgave aan Hem, Die door de mond van Zijn dienaren tot ons wil spraken. Hoe gelukkig, wanneer in ons het besef ontwaakt dat de Heere Jezus geen behagen heeft in ons sterven, maar daarin dat wij ons bekeren en mogen leven. Ik hoop dat wij allen opnieuw aan de voeten van de Heiland terecht komen. Sterker nog, dat wij ons laten meevoeren in de vloedgolf van Zijn barmhartigheid. Slechts in Zijn doorboorde handen zijn wij behouden en bewaard!

Laat de kinderen tot Mij komen!
Wat was het fijn maandagmorgen weer een groepje kinderen in de kerk verzameld te mogen zien. Ze hadden op de zondagschool verscheidene mooie liederen en ook teksten ingestudeerd die heel mooi werden voorgedragen. Ook werd hen op heel boeiende wijze het Evangelie verteld. Er werd met aandacht geluisterd. Verbeeld ik het me? Of is het makkelijker om naar het Evangelie te luisteren wanneer jij ook op die plek bent, waar de boodschap klinkt? Lieve mensen, de kerkdeuren staan zeker ook voor onze jonge gezinnen iedere zondag wijd open. De Heere Jezus heeft gezegd: Laat de kinderen tot Mij komen! Wat is het goed, wanneer onze kinderen al vroeg vertrouwd raken met die gewoonte om op zondag in Zijn huis te zijn en naar Zijn Woord te luisteren. Waar twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn, daar is Hij Zelf in het midden. Laten wij met blijdschap en met verwachting uitzien, naar wat de nieuwe zondag ons weer zal brengen, uit de mond van de Heere Jezus Zelf!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Tasjes VBC
Hey jij daar! Vorige week heb jij namens de Vakantie Bijbel Club een tasje gekregen met daarin voor ieder weekend een knutsel. De knutsels gaan over Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Vorig weekend ging de knutsel over Goede Vrijdag en Pasen. Bij de eerste knutsel mocht je zelf wat moois maken. De tweede knutsel was een 3D knutsel over Pasen. We zijn heel benieuwd wat jullie allemaal hebben gemaakt! Komend weekend gaat het verhaal over 'Hij leeft!'. Ook hier zit weer een mooie knutsel bij. We hopen dat jullie weer veel mooie dingen gaan maken.  Groetjes van het Vacantie Bijbel Club team. Ps. Heb jij nog geen tasje met knutsels gehad en wil je die wel, laat het ons weten!

Gebedsboekje Moslims
In de afgelopen week hebt u gelijk met de Zaaier een gebeds-boekje ontvangen, waarin we worden opgewekt om te bidden voor de bekering van moslims tot het christelijk geloof. De evangelisatiecommissie doet u het verzoek vanaf 13 april (wanneer de ramadan begint) de stukjes te lezen en de gebedspunten te verwerken in uw voorbede. Wanneer u het boekje niet zult gebruiken, wilt u het dan aan een lid van de evangelisatiecommissie geven? Dan kan het wellicht worden doorgegeven aan iemand anders.

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!