11 / 18 juli

Zondag 11 juli
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zondag 18 juli
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 67: 1
n.m.    Ps. 146: 8
4 juli
v.m.    Ps. 68: 8
n.m.    Ps. 147: 7

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw 3. Eilandelijk evangelisatiewerk
18 juli
1.Eredienst/pastoraat 2. Anniecrèche

Kinderoppas
Joanne de Bonte, Karin Dogterom, Ruth Visscher, reserve: Thirza van Heemst
18 juli
Angeline Boender, Marieke de Jong, Marith Boom, reserve: Anne van den Doel

Medeleven
Dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, heeft in het ziekenhuis een operatie ondergaan, waarbij opnieuw een stent is geplaatst in zijn galblaas. Intussen mocht hij het ziekenhuis verlaten en terugkeren in zijn eigen huis. We zijn hier dankbaar om, en bidden om nieuwe kracht. Mw. D. van Heemst, Rooseveltstraat 7, kreeg te horen dat zij lymfeklierkanker heeft. Onlangs onderging zij een scan voor nader onderzoek. De uitslag van dit onderzoek is op het moment van schrijven nog niet bekend. Mw. van Heemst heeft weinig kracht, en zij verblijft in het ziekenhuis in Dirksland. De zorgen zijn groot. Maar haar hoop en verwachting is op de HEERE gevestigd. Laten we onze gebeden voor de familie van Heemst vermenigvuldigen. Mw. Tineke Baartmans, Rooseveltstraat 34, is voor enige tijd opgenomen in PDC de Herberg in Oosterbeek. We hopen en bidden dat deze periode Tineke goed zal doen. Mw. E. Kik-Arensman, Handelskade 9, kreeg te horen dat de kuren die zij heeft ondergaan geen effect meer hebben gehad. Dit is een heel verdrietig bericht, waardoor het perspectief voor het vervolg verandert. In de komende tijd hoopt Els bestralingen te ondergaan. Laten we Els en ook Rinus opdragen in onze gebeden. Moge onze God jullie goed en nabij zijn!

Welkom
Enige tijd geleden is aan de Beatrixstraat 13 een jong echtpaar neergestreken. Het gaat om Teun en Carlijn de Jong-Kruize. Nadat zij vorig jaar al steeds in onze diensten waren te vinden, hebben zij in de periode van lockdown digitaal met onze gemeente meegeleefd. Onlangs gaven zij te kennen zich bij onze gemeente te willen aansluiten. We vinden dit heel fijn! En we heten jullie van harte welkom. Het is ons gebed dat het Woord van de HEERE, wanneer het wordt verkondigd, ook jullie tot zegen mag zijn. Dan zul je goede jaren hebben!

Verkondiging
In onze morgendiensten hoop ik toe te komen aan de behandeling van het zesde gebod: u zult niet doodslaan. Ik denk er aan de eerste keer het gebod in zijn algemeenheid te bezien. Wellicht dat we in een tweede dienst aandacht kunnen geven aan de beschermwaardigheid van het leven aan het begin (abortus) en aan het einde (voltooid leven-gedachte). In onze avonddiensten luisteren we opnieuw naar de brief aan de Hebreëen.

Geloof, hoop en liefde
Het was indrukwekkend, zondagmiddag. Nog één keer werd het Woord van God met alle vrijmoedigheid uitgedragen. Een Woord om ter harte te nemen. Mocht de HEERE onze collega gedenken in de overgang die hij moet maken, ook met zijn gezin. En mocht onze God in Zijn goedheid voorzien, in de leeggevallen plaats. Gelukkig dat accent op het werk van de HEERE. De grote ‘Ik zal’ houdt Zijn werk in stand, zal het ook voltooien. Mochten wij ons steeds aan Hém verliezen!
Ds. M. Kreuk

Gebedskring
Op woensdag 7 juli zal er vanaf 20.30 gebedskring worden gehouden in Activia. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Collecte Anniecrèche
De Anniecrèche te Paramaribo streeft er naar de situatie van kinderen met een beperking in Suriname te verbeteren. De stichting heeft tot doel jonge kinderen met een verstandelijke - en veelal ook lichamelijke - beperking in de leeftijdsgroep van 0 tot 8 jaar te stimuleren en te begeleiden. Dit doet zij door de kinderen binnen een dagcentrum op te vangen en hen te stimuleren door middel van activiteiten en oefeningen. De stichting biedt, waar nodig en mogelijk is, ook ondersteuning aan de ouders. Zoals velen weten is Annette Reigman-Bruggeman, uit ons midden afkomstig, al heel wat jaren actief betrokken bij het werk in de Anniecrèche. De collecte wordt van harte aanbevolen!

Versoepelingen
In de afgelopen week is besloten dat we met ingang van zondag 4 juli opnieuw  130 personen zullen toelaten tot het bijwonen van de diensten in ons kerkgebouw, en dat de mondkapjesplicht vervalt. Wel willen we blijven werken met coördinatoren, die de bezoekers bij het betreden van het kerkgebouw hun plaats wijzen. Ook zullen de coördinatoren na afloop van de dienst aangeven, wanneer u het kerkgebouw mag verlaten. In alle bescheidenheid willen we vragen om uw medewerking hierin.

Herhaalde oproep: Vacature beheerder
De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn naarstig op zoek naar een nieuwe beheerder (m/v) van onze verenigingsgebouwen, als opvolger van Coby Klem. We zouden graag in contact komen met belangstellenden, die vanaf het nieuwe seizoen de taken van Coby willen overnemen. Dat hoeft zeker niet één persoon te zijn. Als u wel belangstelling heeft, maar het graag samen met iemand anders zou willen doen, nodigen we u ook graag uit om te reageren. Op de website van onze gemeente (www.hervormdoudetonge.nl) kunt u meer informatie vinden over de taken en wat we van u verwachten. Het gaat om gemiddeld 8 uur per week, waarbij een beloning geldt op basis van de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk. De beide colleges zien met belangstelling uit naar reacties via het mailadres kerkrentmeesters@hervormdoudetonge.nl (liefst vóór 15 juni a.s.). Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met kerkrentmeester Anja de Penning (06-24937241).

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving 1x€10,- 6x€20,- voor de kerk, en €20,- voor de kerkradio. Heel hartelijk dank!