Kerkdiensten

Agenda

 • di 21 september
  • 20:00 Jeugdwerk Zaal 3 7 pers.
  • 20:00 Diaconie 4 personen Aktivia zaal 1
 • wo 22 september
  • 20:00 Bijbelkring
 • zo 26 september
  • 11:00 Bezet
 • di 28 september
  • 13:00 Bezet
 • ma 4 oktober
  • 20:00 Mannenver Aktivia,zaal 3
 • di 5 oktober
  • 19:00 Bezet
  • 19:30 CvK
 • do 7 oktober
  • 20:00 Kerkenraad
 • Bekijk de volledige agenda >
Stempel Hervormde gemeente Oude Tonge
Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
Jesaja 12:1-4

Hervormde Gemeente Oude-Tonge

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge!

Via deze website willen we u informeren over ons "gemeente zijn" in het dorp Oude-Tonge en daarbuiten.

De Hervormde Gemeente van Oude-Tonge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze landelijke kerk kan onze gemeente gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De Bijbelse roeping van de gemeente is de grote daden van God te verkondigen aan iedereen. De samenkomst in de zondagse eredienst is het centrum van ons gemeente zijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst.

Deze zondagse eredienst vindt 's morgens plaats om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur. In deze diensten staan de lofprijzing en Woordverkondiging centraal. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!