Nieuws

We gaan overstappen naar een online kerkdienst uitnodigingssysteem van Kerktijd.nl
Nieuwe richtlijnen en informatie tot het vieren van de erediensten (max. 30 personen en aanmelden)
Vanwege de corona maatregelen moet u weer aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten.
Samen bidden in Aktivia
Zaaierberichten
Doe ook mee
Meeluisteren
Collecte