Kerkdiensten

 • zo 7 maart
  • 10:00 ds. C. N. van Dis
  • 18:00 ds. B. de Borst
 • wo 10 maart
  • 14:30 ds. M. Kreuk - Biddag
  • 19:00 ds. M. Kreuk - Biddag
 • zo 14 maart
  • 10:00 ds. C. van Sliedregt
  • 18:00 dr. E. E. Bouter
 • zo 21 maart
  • 10:00 ds. M. Kreuk
  • 18:00 ds. M. Kreuk
 • Bekijk alle kerkdiensten >

Agenda

 • di 2 maart
  • 19:00 Club – 7 en 8
  • 19:30 CvK
  • 20:00 Belijdeniscathechisatie
 • wo 3 maart
  • 09:30 Vrouwen vereniging
  • 18:45 Club – 5 en 6
  • 20:30 Gebeds bijeen komst
 • do 4 maart
  • 19:30 Kerkenraad
  • 20:00 Bijbelkring
 • vr 5 maart
  • 20:00 Tienerclub
 • zo 7 maart
  • 11:30 Koffie drinken
  • 14:00 Zondagsschool
 • ma 8 maart
  • 20:00 Mannenvereniging Koor
 • do 11 maart
  • 20:00 Bijbelstudiekring Koor
 • Bekijk de volledige agenda >
Stempel Hervormde gemeente Oude Tonge
Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.
Lucas 8:23-24

Hervormde Gemeente Oude-Tonge

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge!

Via deze website willen we u informeren over ons "gemeente zijn" in het dorp Oude-Tonge en daarbuiten.

De Hervormde Gemeente van Oude-Tonge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze landelijke kerk kan onze gemeente gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De Bijbelse roeping van de gemeente is de grote daden van God te verkondigen aan iedereen. De samenkomst in de zondagse eredienst is het centrum van ons gemeente zijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst.

Deze zondagse eredienst vindt 's morgens plaats om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur. In deze diensten staan de lofprijzing en Woordverkondiging centraal. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!