Kerkdiensten

 • zo 16 mei
  • 10:00 ds. L. de Wit
  • 18:00 ds. A.P. Pors
 • zo 23 mei
  • 10:00 ds. M. Kreuk
  • 18:00 ds. N. A. Donselaar
 • ma 24 mei
  • 09:30 ds. M. Kreuk
 • zo 30 mei
  • 10:00 ds. M. Kreuk
  • 18:00 ds. M. C. van Pelt
 • Bekijk alle kerkdiensten >

Agenda

 • zo 16 mei
  • 14:00 Zondagsschool
  • 19:30 Huiskring Koor
 • di 18 mei
  • 19:30 CvK Zaal 1
  • 20:00 Aannemingsavond
 • wo 19 mei
  • 09:00 Bezet
 • do 20 mei
  • 19:30 Kerkenraad
  • 20:00 Bijbelstudiekring Koor
 • wo 2 juni
  • 20:30 Gebeds bijeen komst
 • zo 6 juni
  • 11:30 Koffie drinken
 • wo 9 juni
  • 13:45 Club 3 / 4
 • Bekijk de volledige agenda >
Stempel Hervormde gemeente Oude Tonge
Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
Johannes 6:48-51

Hervormde Gemeente Oude-Tonge

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge!

Via deze website willen we u informeren over ons "gemeente zijn" in het dorp Oude-Tonge en daarbuiten.

De Hervormde Gemeente van Oude-Tonge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze landelijke kerk kan onze gemeente gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De Bijbelse roeping van de gemeente is de grote daden van God te verkondigen aan iedereen. De samenkomst in de zondagse eredienst is het centrum van ons gemeente zijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst.

Deze zondagse eredienst vindt 's morgens plaats om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur. In deze diensten staan de lofprijzing en Woordverkondiging centraal. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!